ID bài viết : 00062137 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để khôi phục máy tính tới một thời gian trước đó bằng cách sử dụng tính năng System Restore trong Windows?

  Tính năng System Restore cho phép máy tính của bạn quay về thời điểm thời gian trước đó. Đây là một cách tuyệt vời để sửa chữa các vấn đề của máy tính hoặc trở lại bất cứ thay đổi hệ thống nào mà có thể xảy ra từ một thời điểm. Thực hiện các bước sau để thực hiện System Restore.

  QUAN TRỌNG:

  • Để thực hiện một quy trình System Restore, tính năng System Restore phải được cài đặt trước và một điểm khôi phục đã được tạo.
  • Quy trình này phải được thực hiện khi đăng nhập tài khoản Administrator hoặc tài khoản có quyền quản trị.
  • Quy trình System Restore sẽ khôi phục Registry và các thiết lập khác tới ngày và thời gian được chọn. Sẽ không xảy ra việc mất dữ liệu. Các tài liệu và e-mail lưu trữ sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện một System Restore.
  • Bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào được cài đặt sau thời điểm khôi phục cần phải được cài đặt lại.
  • Nếu chuột, touchpad hoặc màn hình cảm ứng không có hoặc không hoạt động, sử dụng phím Tab hoặc phím MŨI TÊN để nổi bật các thiết lập hoặc nút, và phím Enter để chọn lựa.
  • Cần phải có 200MB trống để thực hiện system restore.
  1. Di chuyển chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Search.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + W cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, nhập System Protection và nhấn phím Enter.
  3. Trong cửa sổ System Properties, nhấp nút System Restore.
   Image
  4. Trong cửa sổ System Restore, nhấp nút Next.
   Image
  5. Tại cửa sổ Restore your computer to the state it was in before the selected event, nhấp để chọn Restore Point mong muốn, và sau đó nhấp nút Next.
   Image
  6. Tại màn hình Confirm your restore point, nhấp nút Finish.
   Image

  LƯU Ý: Khi nút Finish được nhấp, máy tính sẽ quay về trạng thái thời điểm được chọn và sau đó sẽ khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi đó. Quá trình này có thể mất vài phút, tùy thuộc vào ngày restore point được chọn.