ID bài viết : S500060993 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Tại sao có các thanh dày, màu đen xuất hiện ở trên đỉnh và dưới đáy của hình ảnh khi xem trên màn hình LCD?

Có các thanh dày, màu đen xuất hiện ở trên đỉnh và dưới đáy của hình ảnh khi xem trên màn hình LCD.

    Điều này có nghĩa là thiết lập Aspect ratio (tỉ lệ khung hình) trong menu máy ảnh được chỉnh sang chế độ 16:9. Thiết lập này tốt cho cho sự tạo ra hình ảnh với việc nhìn rộng toàn màn hình để hiển thị trên HDTV.

    Thay đổi thiết lập Aspect ratio (tỉ lệ khung hình) sang 3:2 nếu bạn muốn bỏ các thanh màu đen và đưa máy ảnh trở lại aspect ratio (tỉ lệ khung hình) gốc.

    Lưu ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh nếu bạn cần thông tin về từng model cụ thể để thay đổi thiết lập Aspect Ratio.