ID bài viết : 00236032 / Sửa lần cuối : 10/12/2019In

Chức năng tối ưu hóa Chống ồn là gì?

  Bạn có biết rằng cài đặt chống ồn có thể được tối ưu hóa? Công nghệ chống ồn cho phép người dùng thay đổi cài đặt bằng cách phân tích các điều kiện mới và khác biệt.

  Chức năng tối ưu hóa phát hiện các yếu tố biến đổi, chẳng hạn như thay đổi áp suất trên máy bay, có kính hay không có kính và thậm chí là kiểu tóc của bạn! Sau khi hoàn thành quá trình tối ưu hóa, tai nghe sẽ giữ nguyên các cài đặt cho đến khi bạn chạy lại chương trình.

  Chúng tôi khuyên bạn nên chạy trình tối ưu hóa trong lần sử dụng tai nghe đầu tiên, khi di chuyển bằng máy bay hoặc trong môi trường bạn thường xuyên sử dụng tai nghe nhất. Bạn sẽ nhận ra hiệu quả đáng kinh ngạc của chức năng này khi sử dụng trong những môi trường thay đổi đột ngột. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng qua ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   

  Cách chạy chức năng tối ưu hóa

  1. Bật nguồn tai nghe
  2. Bật chế độ NC
  3. Nhấn và giữ nút NC/AMBIENT khoảng 2 giây trong khi ở chế độ NC cho đến khi bạn nghe thấy tín hiệu bằng giọng nói
  4. Optimiser start! (Khởi động trình tối ưu hóa!) Giữ nguyên trạng thái của tai nghe và tránh làm ảnh hưởng tới quá trình tối ưu hóa. Quá trình sẽ bị hủy nếu bạn sử dụng tai nghe.

   

  Lưu ý: Nếu đã đặt nút NC/AMBIENT thành nút Google Assistant/Amazon Alexa, bạn sẽ không thể thực hiện chức năng NC Optimizer (Tối ưu hóa chống ồn) bằng tai nghe. Thay vào đó, hãy sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.