ID bài viết : 00230005 / Sửa lần cuối : 12/07/2021

Có thể nghe thấy tiếng gió lớn từ tai nghe.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) được bật, tiếng gió có thể lớn hơn tùy thuộc vào môi trường. Trong trường hợp này, hãy thử các thao tác sau đây:

  • WF-1000XM4

   Trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, nhấn Sound (Âm thanh) → Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh), sau đó chọn Automatic Wind Noise Reduction (Tự động giảm tiếng gió). Nếu tiếng gió này khiến bạn khó chịu, mặc dù Automatic Wind Noise Reduction (Tự động giảm tiếng gió) đã được bật, hãy đặt chức năng Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) thành OFF (TẮT).

   Lưu ý:
   • Khi tai nghe phát hiện tiếng gió trên một lượng thể tích không khí nhất định, tính năng Automatic Wind Noise Reduction (Tự động giảm tiếng gió) sẽ tắt một số micrô được sử dụng để chống ồn. Bạn sẽ nhận thấy rằng chức năng Noise Canceling (Chống ồn) giảm hiệu quả trong môi trường nhiều gió với cài đặt này. Đây không phải là lỗi.
   • Tính năng Automatic Wind Noise Reduction (Tự động giảm tiếng gió) sẽ không bắt đầu hoạt động khi chỉ có một lượng nhỏ tiếng gió.
  • WF-1000XM3

   Trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, di chuyển thanh trượt để chọn Wind Noise Reduction (Giảm tiếng gió) trong cài đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Nếu sau đó tiếng gió khiến bạn khó chịu, hãy đặt chức năng Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) thành OFF (TẮT).

  • WF-SP800N
   Tắt chức năng Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh).