ID bài viết : 00266439 / Sửa lần cuối : 26/07/2023In

Âm thanh bị ngắt quãng khi sử dụng tính năng Chống ồn, Chế độ âm thanh xung quanh hoặc chế độ Nói để trò chuyện.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Nếu tay bạn che micrô tai nghe, tác dụng của tính năng Noise Canceling (Chống ồn), Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) hoặc chế độ Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể phát ra tiếng bíp (phản hồi). Nếu một trong các lỗi này xảy ra, hãy bỏ tay ra khỏi micrô.

    Lưu ý: Một số tai nghe được trang bị chức năng phát hiện âm thanh bíp (phản hồi) sẽ tắt tiếng bíp trong một thời gian ngắn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, tính năng Noise Canceling (Chống ồn), Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) hoặc chế độ Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) có thể tạm thời dừng lại khi phản ứng với một nốt cao ví dụ như cảnh báo hoặc âm thanh điện tử (phản hồi), nhưng chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) sẽ tự động trở lại sau khoảng một giây. Đây không phải là lỗi.