ID bài viết : 00114798 / Sửa lần cuối : 07/11/2023In

Những ứng dụng nào sử dụng được trên Tivi của tôi?

    Hãy chọn mục bạn muốn kiểm tra.
    Lưu ý: Để biết loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

    Đối với các mẫu Google TV và Android TV

    Đối với các mẫu Tivi khác