ID bài viết : 00233090 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Tai nghe - Cáp tai nghe

  Kết nối tai nghe có dây

  LƯU Ý: Nếu chiều dài của cáp tai nghe không đủ, hãy chuẩn bị một cáp nối dài được bán riêng.  Kết nối tai nghe với Tivi.


  Cắm cáp tai nghe vào cổng nối tai nghe được biểu thị bằng AUDIO OUT / (tai nghe) ở mặt sau của Tivi.
  LƯU Ý: Vị trí và nhãn của cổng AUDIO OUT / (tai nghe) có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng.


  Ví dụ: Hình ảnh KD-49XG9005 nhìn từ phía sau

  Ví dụ về vị trí của cổng
  • [A]: Cổng AUDIO OUT / (tai nghe)
  • [B]: Cáp tai nghe

  • LƯU Ý: Sử dụng đầu cắm mini âm thanh nổi 3 cực vào cổng AUDIO OUT / (tai nghe) của Tivi.


  Một thông báo cho biết kết nối đã hoàn tất sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.


  Khi bạn cắm cáp tai nghe vào cổng nối tai nghe, một thông báo cho biết tai nghe đã được kết nối sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình Tivi.
  LƯU Ý: Thông báo có thể không hiển thị tùy theo mẫu máy.

  Đảm bảo âm thanh của chương trình Tivi hoặc thiết bị đã kết nối phát ra từ tai nghe.