ID bài viết : 00233163 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Hướng dẫn kết nối BRAVIA TV / Màn hình

    Vui lòng chọn từ các danh mục sản phẩm bên dưới, dựa trên thiết bị được kết nối với Tivi / Màn hình.

    Hướng dẫn này sẽ đề xuất phương pháp đi dây khả thi và hướng dẫn chung về cách thiết lập kết nối dựa trên lựa chọn của bạn.