ID bài viết : 00262025 / Sửa lần cuối : 30/05/2022In

Khắc phục sự cố ghép nối Bluetooth trên loa Sound Bar

  Trang này hướng dẫn cách khắc phục sự cố ghép nối Bluetooth trên loa Sound Bar, ghép nối không thành công hoặc khi bạn không thể kết nối với một thiết bị nguồn qua Bluetooth. Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Rút dây nguồn AC của loa Sound Bar (dây điện chính), để không cắm điện trong vài giây rồi cắm lại.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong loa Sound Bar.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Di chuyển thiết bị và loa Sound Bar lại gần nhau hơn.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Khoảng cách giữa thiết bị và loa Sound Bar có thể đã ảnh hưởng đến kết nối Bluetooth.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Vì nhiễu sóng không dây có thể gây ra sự cố, hãy tắt tất cả các thiết bị mạng không dây khác (thiết bị Bluetooth, lò vi sóng, bộ định tuyến Wi-Fi, v.v.) hoặc di chuyển loa Sound Bar ra xa các thiết bị đó.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Nhiễu sóng không dây có thể đã gây ra sự cố.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Khởi động lại thiết bị nguồn.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong thiết bị nguồn.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Kiểm tra trạng thái kết nối của đèn báo Bluetooth trên loa Sound Bar.
   LƯU Ý: Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

   Đèn báo Bluetooth BẬT (sáng).
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Đèn báo Bluetooth TẮT (không sáng).

   BẬT chức năng Bluetooth của loa Sound Bar và thử ghép nối lại.

   • Nếu sự cố đã được khắc phục thì sự cố là do chức năng Bluetooth của loa Sound Bar đang bị TẮT.
   • Nếu sự cố không được khắc phục, hãy chuyển sang bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Trên thiết bị nguồn, hãy xóa thông tin Bluetooth khỏi loa Sound Bar và ghép nối lại chúng.
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin Bluetooth trên thiết bị.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Trạng thái kết nối hoặc ghép nối Bluetooth tạm thời không ổn định.
   Sự cố không được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  7. Kiểm tra xem loa Sound Bar có hỗ trợ cả Chế độ đầu thu tín hiệu và Chế độ đầu phát tín hiệu hay không.
   Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật và các cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

   Loa Sound Bar hỗ trợ chức năng Đầu phát tín hiệu.

   Thay đổi Bluetooth Mode (Chế độ Bluetooth) của loa Sound Bar thành Transmitter Mode (Chế độ đầu phát tín hiệu), sau đó thử ghép nối lại.

   • Nếu sự cố đã được khắc phục, cài đặt Bluetooth Mode (Chế độ Bluetooth) của loa Sound Bar đã gây ra sự cố.
   • Nếu sự cố không được khắc phục, hãy chuyển sang bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Loa Sound Bar không hỗ trợ chức năng Transmitter Mode (Chế độ đầu phát tín hiệu).
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  8. Thiết lập lại loa Sound Bar.
   Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo mẫu loa Sound Bar. Tham khảo bài viết Cách thiết lập lại loa Sound Bar hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
   LƯU Ý: Tất cả các cài đặt, bao gồm cả thông tin ghép nối Bluetooth, sẽ được đặt lại sau khi thiết lập lại loa Sound Bar.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong loa Sound Bar.
   Sự cố đã được khắc phục.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  9. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth với loa Sound Bar và một trong những thiết bị khác này.

   Sự cố đã được khắc phục.
   Thiết bị nguồn ban đầu có thể bị trục trặc. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của thiết bị ban đầu.
   Sự cố không được khắc phục.
   Có thể có sự cố trong loa Sound Bar và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến đầu trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên loa Sound Bar