ID bài viết : 00252217 / Sửa lần cuối : 13/05/2024In

Cách khôi phục cài đặt gốc cho loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà

    Để biết cách khôi phục cài đặt gốc cho loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà, hãy tham khảo:

    Lưu ý:
    • Cách thức thiết lập lại khác nhau tùy theo sản phẩm. Nếu mẫu loa của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
    • Cài đặt sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Các cài đặt như âm lượng, chức năng, âm thanh và/hoặc thông tin cá nhân lưu trên hệ thống có thể thay đổi.
    HT-S100F HT-CT290, HT-CT800, HT-G700, HT-S2000, HT-S200F, HT-S350, HT-S400, HT-X8500, HT-X9000F, HT-Z9F HT-RT3, HT-RT40 HT-S20R, HT-S40R HT-A9, HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000 BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2)