ID bài viết : SX365034 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Những chức năng nào ứng dụng PS4 Remote Play có hỗ trợ, và có hạn chế nào không?

  Hầu hết các tựa chơi game cho PS4™ đều có sẵn trong PS4 Remote Play. Hãy tìm biểu tượng Remote Play ở mặt sau máy chơi game, hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn của game thủ để xác nhận. Một số chức năng bị hạn chế khi bạn sử dụng PS4 Remote Play.

  Các chức năng bị hạn chế trong PS4 Remote Play

  • Các tựa game PS4™ được xác định là "không hỗ trợ Remote Play" của nhà cung cấp game. Ví dụ, các tựa game dùng những thành phần phần cứng nhất định, ví dụ như máy ảnh PlayStation®, sẽ không được hỗ trợ.
  • Phát lại đĩa DVD/BD
  • Phát lại video bằng cách sử dụng dịch vụ truyền phát video. Hạn chế này không bao gồm một số nội dung miễn phí.
  • Phát sóng chơi game trên PS4™