ID bài viết : SX365434 / Sửa lần cuối : 12/05/2015

Chơi nhiều người hoạt động ra sao với PS4 Remote Play?

    Tổng quan về chơi nhiều người

    PS4 Remote Play có hỗ trợ chơi game nhiều người miễn là một người chơi sử dụng một thiết bị Xperia™ và người chơi kia sử dụng một thiết bị được kết nối vào máy chơi game PS4™, ví dụ như tay cầm DUALSHOCK™4. Điều này có nghĩa rằng chỉ có một thiết bị Xperia™ và một tay cầm DUALSHOCK™4 được kết nối vào máy chơi game PS4™ cùng lúc. Ngoài ra, cả hai ID Mạng PlayStation® (PSN) đều phải được đăng ký trên máy chơi game PS4™ đó. Chế độ chơi nhiều người trực tuyến cũng được hỗ trợ.