ID bài viết : SX365534 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi đánh thức máy chơi game PS4 và bắt đầu sử dụng PS4 Remote Play như thế nào?

  Danh sách kiểm tra

  Trước khi bắt đầu dùng ứng dụng PS4 Remote Play với máy chơi game PS4™, có một vài thứ bạn cần kiểm tra và một số bước bạn cần làm theo. Sau đây là tóm lược những gì bạn cần làm:

  1. Đảm bảo bạn đã tải về và cài đặt phiên bản ứng dụng PS4 Remote Play mới nhất từ Google Play™ trên thiết bị Xperia™ của bạn. Tuy nhiên, ứng dụng này có thể không sử dụng được ở tất cả các quốc gia hay khu vực và có thể không được hỗ trợ bởi tất cả các mạng và nhà cung cấp dịch vụ ở mọi khu vực.
  2. Đảm bảo rằng máy chơi game PS4™ đã được ghép nối với thiết bị Xperia™ của bạn bằng ứng dụng PS4 Remote Play.
  3. Đảm bảo rằng máy chơi game PS4™ đang ở chế độ chờ và chức năng “sẵn sàng ở chế độ chờ” đang được bật.
  4. Mở ứng dụng PS4 Remote Play trên thiết bị Xperia™ của bạn. Nếu bạn đã làm theo tất cả các bước cần thiết, máy chơi game PS4™ sẽ tự động thức dậy.
  5. Khởi động game bạn muốn chơi.

  Dưới đây là thông tin chi tiết về cách thực hiện một số bước được nêu ở trên.

  Cách bật chức năng "sẵn sàng ở chế độ chờ" trên máy chơi game PS4™

  1. Đảm bảo rằng máy chơi game PS4™ đã được ghép nối với thiết bị Xperia™ bằng ứng dụng PS4 Remote Play.
  2. PS4™: Chọn Cài đặt > Cài đặt Tiết kiệm điện > Cài Chức năng Sẵn sàng ở Chế độ chờ > Kích hoạt Bật PS4 qua mạng.

  Cách mở ứng dụng PS4 Remote Play

  • Từ màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng, sau đó tìm và nhấn PS4 Remote Play.
   hoặc
  • Từ màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng, sau đó tìm và nhấn PlayStation > Kết nối với PS4 > PS4 Remote Play.

  Để bắt đầu trò chơi

  1. Đảm bảo rằng PS4™ và thiết bị Xperia™ đang dùng ứng dụng PS4 Remote Play đang được ghép nối và kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi®.
  2. Đảm bảo rằng tay cầm DUALSHOCK™4 đang được kết nối vào thiết bị Xperia™.
  3. Nếu có, hãy gắn tay cầm DUALSHOCK™4 và thiết bị Xperia™ của bạn vào phụ kiện bộ gá điều khiển game.
  4. Nếu game đã mua mà bạn muốn chơi là phiên bản gói phần mềm trên đĩa, hãy đưa đĩa đó vào máy chơi game PS4™.
  5. Thiết bị Xperia™: Từ màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng, sau đó tìm và nhấn PS4 Remote Play.
  6. Chọn game mà bạn muốn chơi.

  Lưu ý! Nếu tựa game đã mua là phiên bản được tải về, bạn có thể chơi bất cứ game nào được cài đặt trên máy chơi game PS4™.