ID bài viết : 00300645 / Sửa lần cuối : 16/10/2023In

Làm thế nào để cập nhật phần mềm trên điện thoại thông minh của tôi? (Android 8.0 trở lên)

Làm thế nào để thực hiện cập nhật phần mềm hệ thống trên điện thoại thông minh của tôi? / Làm thế nào để cập nhật điện thoại của tôi? / Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật Android mới?

  Áp dụng cho

  • Android 8.0 trở lên

  Giải pháp

  Cập nhật phần mềm hệ thống của thiết bị Xperia

  Bạn có thể kiểm tra phần mềm mới cho thiết bị Xperia của bạn bằng kết nối mạng không dây và ứng dụng Cập nhật phần mềm trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, một số bản cập nhật có thể không có sẵn để tải xuống qua mạng không dây. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải kiểm tra phần mềm mới bằng cáp USB và máy tính đã cài đặt ứng dụng Xperia Companion.

  Mẹo: Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được sạc đầy trước khi thực hiện cập nhật phần mềm.

  Kiểm tra phần mềm mới qua mạng không dây

  Sử dụng ứng dụng cập nhật Phần mềm để cập nhật thiết bị của bạn qua mạng không dây. Các bản cập nhật mà bạn có thể tải xuống trực tiếp qua Internet trên thiết bị Xperia của bạn tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn nên sử dụng mạng Wi-Fi thay vì mạng di động để tải xuống phần mềm mới nhằm tránh chi phí lưu lượng dữ liệu.

  Cách kiểm tra phần mềm mới

  1. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > (Nâng cao) > Cập nhật phần mềm. Nếu không có phần mềm mới nào, có thể là bạn không còn đủ bộ nhớ trống trên thiết bị của mình. Nếu thiết bị Xperia của bạn còn trống dưới 500 MB bộ nhớ trong (bộ nhớ thiết bị) thì bạn sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào về phần mềm mới. Thông báo sau đây xuất hiện trong Bảng thông báo để cảnh báo thiếu dung lượng bộ nhớ: Hết dung lượng bộ nhớ. Một số chức năng hệ thống có thể không hoạt động. Nếu nhận được thông báo này thì bạn phải giải phóng bộ nhớ trong (bộ nhớ của thiết bị) trước khi có thể nhận các thông báo về phần mềm mới khả dụng.

  Mẹo: Để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm theo cách thủ công trong ứng dụng Cập nhật phần mềm, hãy nhấn vào nút Làm mới. Ngoài ra, hãy nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc) rồi nhấn Làm mới.

  Kiểm tra phần mềm mới bằng máy tính

  Cách thực hiện cập nhật phần mềm bằng máy tính (ngoại trừ Xperia 1 IV và các sản phẩm mới hơn)

  1. Máy tính: Nếu nó chưa được cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Xperia Companion.
  2. Mở ứng dụng Xperia Companion.
  3. Kết nối thiết bị Xperia với máy tính bằng cáp USB.
  4. Thiết bị Xperia: Nếu được nhắc, trong hộp thoại Sử dụng USB để, hãy nhấn Truyền tập tin (MTP).
  5. Máy tính: Sau một lúc, ứng dụng Xperia Companion sẽ phát hiện thiết bị của bạn và tìm kiếm phần mềm mới cho thiết bị. Nếu phát hiện được bản cập nhật phần mềm mới, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trên máy tính. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thiết bị Xperia của bạn.
  6. Để kiểm tra phần mềm mới theo cách thủ công, trên màn hình chính của Xperia Companion trong Quản lý Xperia của bạn, hãy nhấp vào Cập nhật phần mềm.

  Lưu ý: Chức năng flash phần mềm của Xperia Companion sẽ không khả dụng cho Xperia 1 IV, Xperia 10 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V, Xperia 10 V và Xperia 5 V.