ID bài viết : 00256387 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để xóa biểu tượng thông báo về các bản cập nhật phần mềm hệ thống? (Android 9 trở lên)

  Áp dụng cho

  • Android 9 trở lên

  Giải pháp

  Biểu tượng thông báo cập nhật phần mềm được thiết kế để xuất hiện bất cứ khi nào có phần mềm hệ thống mới.

  Trong phiên bản Android 5.0 trở lên, không thể hủy kích hoạt vĩnh viễn thông báo cập nhật phần mềm hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể hủy kích hoạt nó tạm thời.

  Lưu ý! Bạn nên thực hiện các bản cập nhật phần mềm vì nó làm tăng hiệu suất tổng thể và cải thiện khả năng bảo vệ bảo mật của thiết bị. Việc cập nhật thiết bị của bạn lên phần mềm mới nhất hiện có cũng làm giảm rủi ro bạn phải đem thiết bị đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.

  Cách tạm thời xóa biểu tượng thông báo cập nhật phần mềm hệ thống

  Android 13

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Ứng dụng → Xem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) ở trên cùng bên phải màn hình → Hiển thị hệ thống.
  3. Tìm và nhấn Cập nhật phần mềm.
  4. Nhấn vào Bộ nhớ & cache → XÓA BỘ NHỚ.

  Android 12

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Ứng dụng → Tất cả ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) ở trên cùng bên phải màn hình → Hiển thị hệ thống.
  3. Tìm và nhấn Cập nhật phần mềm.
  4. Nhấn vào Bộ nhớ & cache → XÓA BỘ NHỚ.

  Android 11

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Ứng dụng và thông báo → XEM TẤT CẢ [số lượng ứng dụng] ỨNG DỤNG.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) ở trên cùng bên phải màn hình → Hiển thị hệ thống.
  3. Tìm và nhấn Cập nhật phần mềm.
  4. Nhấn vào Bộ nhớ & cache → XÓA BỘ NHỚ.

  Android 10

  1. Tìm và nhấn Cài đặtỨng dụng và thông báoThông tin ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc) ở trên cùng bên phải màn hình → Hiển thị hệ thống.
  3. Tìm và nhấn Cập nhật phần mềm.
  4. Nhấn vào Bộ nhớ & cacheXÓA BỘ NHỚ.

  Android 9

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng menu (ba chấm dọc) > Hiển thị hệ thống.
  3. Tìm và nhấn Cập nhật phần mềm.
  4. Nhấn Bộ nhớ > XÓA DỮ LIỆU.

  Thông báo cập nhật sẽ xuất hiện lại sau khi bạn khởi động lại thiết bị Xperia hoặc nếu bạn tìm kiếm bản cập nhật theo cách thủ công.