ID bài viết : 00256369 / Sửa lần cuối : 05/09/2023In

Làm thế nào để kích hoạt chức năng Cuộc gọi chờ? (Android 9 trở lên)

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang gọi điện và có một người khác gọi cho tôi? / Điện thoại của tôi có hỗ trợ chức năng cuộc gọi chờ không?

  Áp dụng cho

  • Android 13
  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 (Pie)

  Thông tin / Giải pháp

  LƯU Ý: Tính năng Cuộc gọi chờ là một dịch vụ phụ thuộc vào mạng. Bạn cần lắp thẻ SIM đang hoạt động vào điện thoại, nếu không, bạn có thể không truy cập được các cài đặt cuộc gọi bổ sung.

  LƯU Ý: Nếu đã kích hoạt cuộc gọi chờ, bạn có thể xử lý nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi tính năng này được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo bằng một tiếng bíp nếu nhận được một cuộc gọi khác. Chọn chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi đến. Người gọi cho bạn sẽ chỉ nghe thấy âm quay số và nếu bạn quyết định từ chối cuộc gọi, họ sẽ nghe thấy âm báo bận hoặc được chuyển hướng đến dịch vụ thư thoại của bạn, nếu được hỗ trợ và kích hoạt.

  Cách kích hoạt cuộc gọi chờ từ thiết bị Xperia của bạn (Một SIM)

  Android 10 hoặc 11

  1. Tìm và nhấn Điện thoại.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt.
  3. Nhấn Cuộc gọi > Cuộc gọi chờ
  4. Nhấn nút chuyển kế bên Cuộc gọi chờ để bật chức năng.

  Android 9.0

  1. Tìm và nhấn Điện thoại.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt.
  3. Nhấn Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung.
  4. Nhấn nút chuyển kế bên Cuộc gọi chờ để bật chức năng.

  Cách kích hoạt Cuộc gọi chờ từ thiết bị Xperia của bạn (Hai SIM)

  Android 12 hoặc 13

  1. Tìm và nhấn Điện thoại.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt Tài khoản gọi.
  3. Tìm và nhấn vào tên của nhà cung cấp dịch vụ cho thẻ SIM liên quan.
  4. Nhấn Cài đặt bổ sung.
  5. Nhấn nút chuyển kế bên Cuộc gọi chờ.

  Android 10 hoặc 11

  1. Tìm và nhấn Điện thoại.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Tìm và nhấn vào tên của nhà cung cấp dịch vụ cho thẻ SIM liên quan.
  4. Nhấn Cuộc gọi chờ.
  5. Nhấn nút chuyển kế bên Cuộc gọi chờ.

  Android 9.0

  1. Tìm và nhấn Điện thoại.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt> Tài khoản gọi.
  3. Tìm và nhấn vào tên của nhà cung cấp dịch vụ cho thẻ SIM liên quan.
  4. Nhấn Cài đặt bổ sung.
  5. Nhấn nút chuyển kế bên Cuộc gọi chờ.

  Cách trả lời cuộc gọi thứ hai và đặt cuộc gọi đang gọi ở chế độ chờ

  • Khi bạn nghe được tiếng bíp lặp lại trong khi gọi, hãy kéo biểu tượng trả lời cuộc gọi sang bên phải.

  Cách từ chối cuộc gọi thứ hai

  • Khi bạn nghe được tiếng bíp lặp lại trong khi gọi, hãy kéo biểu tượng từ chối cuộc gọi sang bên trái.