ID bài viết : 00255975 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để đặt khóa màn hình trên thiết bị của tôi? (Android 9 trở lên)

Làm thế nào để đặt khóa màn hình trên thiết bị của tôi? / Làm cách nào để bảo vệ hoặc khóa điện thoại của tôi không bị sử dụng trái phép? / Làm cách nào để mở khóa thiết bị bằng vân tay?

  Áp dụng cho

  • Android 13
  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie.

  Giải pháp

  LƯU Ý: Đối với các sản phẩm chạy hệ điều hành Android 10 trở lên, Màn hình khóa và bảo mật đã được đổi thành Bảo mật.

  Thiết lập và sử dụng kiểu khóa màn hình

  Cách thiết lập một kiểu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Kiểu.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình, sau đó nhấn TIẾP THEO.
  3. Vẽ lại kiểu, sau đó nhấn XÁC NHẬN.
  4. Chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn hiển thị thông báo, sau đó nhấn XONG.

  Cách thay đổi kiểu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình.
  3. Nhấn Kiểu.
  4. Vẽ một kiểu khóa màn hình mới, sau đó nhấn TIẾP THEO.
  5. Vẽ lại kiểu, sau đó nhấn XÁC NHẬN.

  Cách mở khóa thiết bị bằng kiểu khóa màn hình

  1. Bật màn hình.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình.

  Cách xóa kiểu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình.
  3. Nhấn Không có > CÓ, XÓA.

  Thiết lập và sử dụng mã PIN khóa màn hình

  Cách thiết lập mã PIN khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Mã PIN.
  2. Nhập mã PIN khóa màn hình (có ít nhất 4 chữ số), sau đó nhấn TIẾP THEO.
  3. Nhập lại mã PIN, sau đó nhấn XÁC NHẬN.
  4. Chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn hiển thị thông báo, sau đó nhấn XONG.

  Cách thay đổi mã PIN khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nhập mã PIN khóa màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn Mã PIN.
  4. Nhập mã PIN khóa màn hình mới (có ít nhất 4 chữ số), sau đó nhấn TIẾP THEO.
  5. Nhập lại mã PIN, sau đó nhấn XÁC NHẬN.

  Cách mở khóa thiết bị bằng mã PIN khóa màn hình

  1. Bật màn hình.
  2. Nhập mã PIN khóa màn hình.

  Cách xóa mã PIN khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nhập mã PIN khóa màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn Không có > CÓ, XÓA.

  Thiết lập và sử dụng mật khẩu khóa màn hình

  Cách thiết lập mật khẩu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình > Mật khẩu.
  2. Nhập mật khẩu khóa màn hình (có ít nhất 4 chữ số), sau đó nhấn TIẾP THEO.
  3. Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấn XÁC NHẬN.
  4. Chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn hiển thị thông báo, sau đó nhấn XONG.

  Cách thay đổi mật khẩu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nhập mật khẩu khóa màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn Mật khẩu.
  4. Nhập mật khẩu khóa màn hình mới (có ít nhất 4 chữ số), sau đó nhấn TIẾP THEO.
  5. Nhập lại mật khẩu, sau đó nhấn XÁC NHẬN.

  Cách mở khóa thiết bị bằng mật khẩu khóa màn hình

  1. Bật màn hình.
  2. Nhập mật khẩu khóa màn hình, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím ảo.

  Cách xóa mật khẩu khóa màn hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Khóa màn hình.
  2. Nhập mật khẩu khóa màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn Không có > CÓ, XÓA.

  Thiết lập và sử dụng tính năng mở khóa bằng vân tay

  Nếu bạn đã thiết lập một kiểu khóa màn hình, mã PIN khóa màn hình hoặc mật khẩu khóa màn hình, bạn có thể kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay. Nếu chưa, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập kiểu khóa, mã PIN khóa hoặc mật khẩu khóa làm phương thức khóa màn hình dự phòng trước khi có thể kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay.

  Để kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay (đã cài đặt khóa màn hình dự phòng)

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay > TIẾP THEO.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu khóa màn hình của bạn rồi nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn TIẾP THEO.
  4. Chạm nhẹ ngón tay vào cảm biến vân tay. Nhấc ngón tay lên sau khi bạn cảm thấy rung. Lặp lại thao tác chạm vào cảm biến cho đến khi thêm vân tay thành công.
  5. Nhấn XONG.

  Để kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay (không cài đặt khóa màn hình dự phòng)

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay > TIẾP THEO.
  2. Chọn phương thức khóa màn hình dự phòng của bạn bằng cách nhấn Vân tay + Kiểu, Vân tay + Mã PIN, hoặc Vân tay + Mật khẩu.
  3. Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn trong bước 2, vẽ một kiểu khóa hoặc nhập mã PIN khóa hoặc mật khẩu khóa, sau đó nhấn TIẾP THEO.
  4. Vẽ lại kiểu khóa, hoặc nhập lại mã PIN khóa hoặc mật khẩu khóa, sau đó nhấn XÁC NHẬN.
  5. Chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn hiển thị thông báo, sau đó nhấn XONG.
  6. Nhấn TIẾP THEO.
  7. Chạm nhẹ ngón tay vào cảm biến vân tay. Nhấc ngón tay lên sau khi bạn cảm thấy rung. Lặp lại thao tác chạm vào cảm biến cho đến khi thêm vân tay thành công.
  8. Nhấn XONG.

  Cách mở khóa thiết bị bằng mật khẩu khóa màn hình

  1. Chạm nhẹ ngón tay vào cảm biến vân tay cho đến khi thiết bị của bạn mở khóa.

  Cách thêm một vân tay khác để mở khóa

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu khóa màn hình của bạn rồi nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn Thêm vân tay.
  4. Chạm nhẹ ngón tay vào cảm biến vân tay, chạm nhiều lần. Nhấc ngón tay lên sau khi bạn cảm thấy rung.
  5. Sau khi thêm vân tay xong, nhấn XONG.

  Cách xóa vân tay khác để mở khóa

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Trình quản lý dấu vân tay.
  2. Vẽ kiểu khóa màn hình hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu khóa màn hình của bạn rồi nhấn vào biểu tượng tiếp theo (mũi tên).
  3. Nhấn vào biểu tượng giỏ giấy vụn kế bên vân tay bạn muốn xóa.
  4. Nhấn XÓA.