ID bài viết : 00256378 / Sửa lần cuối : 22/12/2022In

Làm thế nào để duyệt tìm các tập tin trên một thiết bị Xperia? (Android 8, Android 9, Android 10 hoặc Android 11)

  Thông tin / Giải pháp

  Áp dụng cho

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 (Pie)
  • Android 8

  Giải pháp

  Duyệt tìm các tập tin của bạn:

  • Ngay trên thiết bị
  • Bằng cách kết nối thiết bị qua cáp USB với máy tính
  • Đối với Android 12, Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây

  Duyệt tìm tập tin ngay trên thiết bị Android của bạn

  Bạn có thể duyệt tìm ảnh, video hoặc bản nhạc trên thiết bị của bạn bằng các ứng dụng được cài đặt sẵn như ứng dụng Album, Nhạc và Video.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng quản lý tập tin để xem, tìm kiếm, đổi tên và sắp xếp các tập tin và thư mục của bạn. Các ứng dụng quản lý tập tin có sẵn để tải xuống từ Cửa hàng Google Play.

  Ngoài ra, còn có một trình quản lý tập tin được cài đặt sẵn.

  Cách duyệt tìm tập tin bằng trình quản lý tập tin tích hợp

  1. Tìm và nhấn vào ứng dụng Files (Tập tin) . Trình quản lý tập tin đôi khi được đặt trong thư mục Other (Khác) trên màn hình Ứng dụng.
  2. Nếu thiết bị có thẻ SD, hãy nhấn> Show internal storage (Hiển thị bộ nhớ trong). Nếu không, hãy chuyển sang bước 3.
  3. Nhấn .
  4. Nhấn để duyệt qua bộ nhớ trong, SD Card (Thẻ SD) (nếu có) để duyệt qua thẻ nhớ ngoài hoặc Drive (nếu có) để truy cập các tập tin trên Google Drive của bạn.

  Mẹo: Chạm và giữ một tập tin để đánh dấu tập tin đó. Sau đó, bạn có thể chia sẻ tập tin hoặc nhấn rồi di chuyển hoặc sao chép tập tin sang vị trí khác.

  Duyệt tập tin bằng máy tính

  Kết nối qua USB

  Bạn có thể sử dụng cáp USB để kết nối thiết bị của bạn với máy tính để chuyển và quản lý các tập tin và thư mục. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể sử dụng trình duyệt tập tin của máy tính để kéo và thả nội dung giữa máy tính và thiết bị hoặc giữa bộ nhớ trong và thẻ nhớ của thiết bị.

  Cách kết nối thiết bị Xperia với máy tính Windows

  1. Kết nối thiết bị Xperia của bạn với máy tính Windows bằng cáp USB.
  2. [Android 8] Thiết bị Xperia: Nếu được nhắc, trong hộp thoại Use USB to (Sử dụng USB để), nhấn vào Transfer files (MTP) (Truyền tệp (MTP)).

   [Android 9, 10, 11] Thiết bị Xperia: Nếu được nhắc, trong hộp thoại Allow access? (Cho phép truy cập?), nhấn vào ALLOW (CHO PHÉP).

  3. Máy tính: Mở Microsoft Windows Explorer. Thiết bị Xperia của bạn xuất hiện bên dưới Computer (Máy tính).