ID bài viết : 00243887 / Sửa lần cuối : 06/04/2020In

Game enhancer có điểm gì độc đáo? (Xperia 5)

Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) có những tính năng đặc biệt nào? Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) có điểm gì độc đáo? Có gì mới trong Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) trên Xperia 5?

  Ứng dụng Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) được thiết kế để nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi. Ứng dụng giúp bạn tìm tất cả trò chơi tại một nơi và chặn tất cả thông báo từ bên ngoài trong khi chơi trò chơi để bạn
  có thể tập trung chơi. Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) cũng cho phép bạn quay phim màn hình* và chia sẻ với những người chơi khác, cũng như cho phép bạn trò chuyện với nhau trong khi chơi trò chơi. Và, còn gì nữa
  , bạn sẽ tìm thấy mẹo trong trò chơi và trong khi chơi trò chơi. Nhờ vào màn hình mở rộng của Xperia 5, giao diện người dùng của Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) sẽ không cản trở dạng xem trò chơi.

  Khi được triển khai, Xperia 5 sẽ có phiên bản cập nhật của Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) với những cải tiến sau đây:

  • Giao diện người dùng tìm kiếm rộng hơn cho web và duyệt tìm YouTube chồng lên.
  • Chụp hàng loạt ảnh màn hình để chụp trò chơi.
  • Cùng lúc ghi âm thanh trò chơi và bình luận với tùy chọn biến đổi giọng nói của bạn.
  • Các cài đặt khác để chơi trò chơi không bị gián đoạn, chẳng hạn như tắt phím camera và cuộc gọi đến.

  * Quay phim màn hình không khả dụng trong tất cả các trò chơi.