ID bài viết : 00244163 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Game Enhancer (Trình nâng cao trò chơi) có điểm gì độc đáo?

Game Enhancer (Trình nâng cao trò chơi) có những tính năng đặc biệt nào?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Giải pháp

    Ứng dụng Game Enhancer (Trình nâng cao trò chơi) được thiết kế để nâng cao trải nghiệm chơi trò chơi. Ứng dụng giúp bạn tìm tất cả trò chơi tại một nơi và chặn tất cả thông báo từ bên ngoài trong khi chơi trò chơi để bạn có thể tập trung chơi. Game enhancer (Trình nâng cao trò chơi) cũng cho phép bạn quay phim màn hình* và chia sẻ với những người chơi khác, cũng như cho phép bạn trò chuyện với nhau trong khi chơi trò chơi. Và, còn gì nữa, bạn sẽ tìm thấy mẹo trong trò chơi và trong khi chơi trò chơi. Nhờ màn hình mở rộng trong Xperia 1 và Xperia 1 II, giao diện người dùng Game Enhancer sẽ không ảnh hưởng đến chế độ xem trò chơi.

    * Quay phim màn hình không khả dụng trong tất cả các trò chơi.