ID bài viết : 00262036 / Sửa lần cuối : 09/05/2021In

Điện thoại Xperia không hoạt động bình thường khi sử dụng Game Enhancer sau khi nâng cấp lên Android 11, tôi có thể làm gì?

  Bài viết này là một giải pháp cho các sự cố của Game Enhancer. 

  Giải pháp 

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này. Bạn có thể gặp phải các lỗi sau đây khi sử dụng Game Enhancer sau khi nâng cấp lên Android 11. 

  • Không thể đặt chế độ STAMINA. 
  • Không thể đặt tốc độ làm mới màn hình Cao. 
  • Không thể sạc. 
  • Không thể nhận được thông báo. 
  • Các ứng dụng nền bị đóng. 
  • Thanh điều hướng vẫn bị khóa. 
  • Độ sáng thích nghi vẫn bị tắt. 
  • Cảm biến bên vẫn bị tắt. 
  • Phím camera vẫn bị tắt và không thể bật camera. 

  Vui lòng cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất. 

  • Tìm và nhấn Cài đặt → Hệ thống → Nâng cao → Cập nhật phần mềm → HỆ THỐNG  

  Nếu điện thoại Xperia của bạn đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất, vui lòng khởi động lại điện thoại Xperia của bạn một lúc cho đến khi phần mềm cố định được phát hành, như sau: 

  • Để khởi động lại thiết bị của bạn. 
   • Nhấn giữ phím nguồn cho đến khi menu xuất hiện. 
   • Nhấn vào Khởi động lại. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại. 
   • Kiểm tra xem lsự cố có được khắc phục tạm thời hay chưa.