ID bài viết : 00226351 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Câu hỏi thường gặp về thêm và xóa ứng dụng trên Đầu phát Blu-ray Disc

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tôi có thể thêm hoặc cài đặt ứng dụng cho Đầu phát Blu-ray Disc không?

  Bạn chỉ có thể sử dụng các ứng dụng được cài đặt sẵn trên Đầu phát Blu-ray Disc. Bạn không thể thêm hoặc cài đặt ứng dụng cho Đầu phát Blu-ray Disc.
  LƯU Ý: VEWD TV Store (trước đây là Opera TV Store) hiện không còn khả dụng trên Đầu phát Blu-ray Disc của Sony.


  Tôi có thể xóa hoặc gỡ cài đặt ứng dụng không dùng khỏi Đầu phát Blu-ray Disc không? 

  Bạn không thể xóa hoặc gỡ ứng dụng được cài đặt sẵn. 


  Tôi có thể thêm hoặc xóa ứng dụng khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi) không?

  Có, bạn có thể thêm hoặc xóa ứng dụng khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi).

  Để thêm ứng dụng vào khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi), hãy làm theo một trong hai phương pháp dưới đây:

  • Phương pháp 1
   1. Chọn + trong khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi).
   2. Chọn ứng dụng ưa thích của bạn trên màn hình All Apps (Tất cả ứng dụng) rồi nhấn nút ENTER trên điều khiển từ xa.
  • Phương pháp 2
   1. Mở màn hình All Apps (Tất cả ứng dụng) và chọn ứng dụng liên quan.
   2. Nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa.
   3. Chọn Add to My Apps (Thêm vào ứng dụng của tôi) để đăng ký ứng dụng vào khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi).

  Để xóa ứng dụng khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi), hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấn nút OPTIONS trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Remove Application (Xóa ứng dụng) để xóa ứng dụng khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi).

  Tôi có thể xóa ứng dụng khỏi khu vực Featured apps (Ứng dụng nổi bật) không?

  Không, bạn không thể xóa ứng dụng khỏi khu vực Featured Apps (Ứng dụng nổi bật).


  Tại sao chỉ có một vài ứng dụng hiển thị khi tôi nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa?

  Điều này có thể xảy ra khi kết nối mạng bị yếu hoặc gián đoạn. Hãy kiểm tra kết nối mạng và các cài đặt mạng. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.