ID bài viết : 00152943 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không thể kết nối Đầu phát Blu-ray Disc hoặc đầu phát đa phương tiện trong mạng với Internet.

  Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ việc khắc phục sự cố sau khi kết nối Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện trong mạng với kết nối không dây Internet tốc độ cao, xác nhận rằng bộ định tuyến được thiết lập chính xác nhưng đầu phát vẫn chưa kết nối.

  LƯU Ý: Không phải tất cả Đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện trong mạng đều được cung cấp các chức năng không dây. Để biết liệu đầu phát của bạn có chức năng Internet không dây hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật đi kèm với thiết bị.

  QUAN TRỌNG: Trước khi làm theo các bước trong giải pháp này, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp liên quan bên dưới và đảm bảo rằng cài đặt kết nối Internet đã được thực hiện.

  1. Tắt nguồn điện vào thiết bị mạng: Modem (DSL/cáp), bộ định tuyến và đầu phát.
  2. Tháo phích cắm tất cả các thiết bị mạng của bạn, bao gồm: Modem (DSL/cáp), modem VOIP, các điểm truy cập không dây, bộ định tuyến và đầu phát trong 2 phút, đảm bảo rằng tất cả các đèn trên thiết bị đã tắt.

   LƯU Ý: Một số modem VOIP (nơi điện thoại của bạn được kết nối với modem) có thể đã được lắp pin. Bạn sẽ cần tháo pin ra khỏi modem để tắt hoàn toàn.

  3. Bật modem và chờ modem chỉ báo rằng modem đã được kết nối với ISP (Nhà cung cấp dịch vụ internet).

   LƯU Ý:

   • Nếu modem chưa kết nối Internet, hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ thêm với dịch vụ Internet của bạn.
   • Nếu bạn cần cài đặt tài khoản của mình (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu cho khách hàng DSL), bạn sẽ cần nói chuyện trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ internet.
   • Nếu bạn không biết cách vận hành hoặc truy cập vào thiết bị mạng, (chẳng hạn như cài đặt modem cáp hoặc DSL và bộ định tuyến), bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất thiết bị. Nếu bạn đang thuê thiết bị từ Nhà cung cấp dịch vụ internet, vui lòng gọi cho Nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để biết thêm chi tiết.
  4. Đảm bảo bộ định tuyến được kết nối với modem:
   1. Bật bộ định tuyến và chờ bộ định tuyến khởi động xong.
   2. Bạn sẽ thấy đèn hoạt động nhấp nháy đối với mạng WAN.

   LƯU Ý:

   • Nếu nhà cung cấp dịch vụ internet phát hành modem kiểu cầu nối, hãy kết nối modem đó với bộ định tuyến băng thông rộng và kết nối bộ định tuyến với cổng kết nối LAN của hệ thống Blu-ray Disc bằng cáp Ethernet.
   • Nếu modem là một modem kiểu bộ định tuyến, hãy kết nối bộ định tuyến với cổng kết nối LAN của đầu phát bằng cáp Ethernet.
   • Tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến để biết chi tiết.
  5. Xác nhận rằng modem và bộ định tuyến được kết nối với Internet bằng máy tính và xem một trang web khác.
  6. Khi dùng kết nối không dây, bật đầu phát và kiểm tra Network Status (Trạng thái mạng).

   LƯU Ý: Cường độ tín hiệu mạng không dây có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của Đầu phát Blu-ray Disc. Di chuyển đầu phát lại gần điểm truy cập không dây để tăng cường độ tín hiệu.

   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Setup (Thiết lập) hoặc Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network Settings (Cài đặt mạng).
   4. Chọn View Network Status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   5. Nhấn nút ENTER để xác nhận trạng thái mạng.
   6. Đảm bảo Connection Method (Phương thức kết nối) là Wireless (Không dây) hoặc USB Wireless (USB không dây).
   7. Đảm bảo Thiết bị không dây ở trạng thái OK (Hoạt động).
   8. Đảm bảo Network SSID (SSID mạng) của bộ định tuyến không dây được chỉ báo.

    LƯU Ý: Bạn cũng sẽ thấy cường độ tín hiệu kết nối của bạn với bộ định tuyến không dây. Nếu xuất hiện - (nét đứt), thì bạn chưa kết nối với bộ định tuyến.

   9. Đảm bảo địa chỉ IP hiển thị.

    LƯU Ý: Trong một số trường hợp, nên thay đổi cài đặt bộ định tuyến từ địa chỉ IP động sang địa chỉ IP tĩnh để đầu phát kết nối với bộ định tuyến.

  7. Thay đổi DNS chính thành 8.8.8.8 và DNS phụ thành 8.8.4.4 trong menu Network Setup (Thiết lập mạng).

  Sau khi làm theo các bước nêu trên và xác nhận rằng modem và bộ định tuyến được kết nối với Internet, hãy thử như sau:

  1. Tắt đầu phát và rút phích cắm ra khỏi tường trong 1 phút.
  2. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy tiến hành khôi phục cài đặt gốc.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Setup (Thiết lập) hoặc Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
   4. Chọn Reset to Factory Default Settings (Khôi phục về cài đặt gốc mặc định).
   5. Chọn Network Settings (Cài đặt mạng).
   6. Chọn Start (Bắt đầu).
   7. Sau khi quá trình đặt lại hoàn tất, hãy tiến hành Thiết lập mạng một lần nữa.

   LƯU Ý: Có sẵn thông tin bổ sung về cách thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện trong mạng.

  LƯU Ý: Đối với khách hàng DSL, thiết lập bộ định tuyến có thể yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu, và bộ định tuyến sẽ được đặt về PPPoE.

  Cần thực hiện thêm các bước khác nếu thông báo Physical Connection Failed (Kết nối vật lý không thành công) hoặc Internet Access Failed (Truy cập Internet không thành công) xuất hiện sau khi làm theo các bước ở trên.