ID bài viết : 00286512 / Sửa lần cuối : 04/12/2022In

Tôi không thể cập nhật tai nghe chơi game INZONE

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Xác nhận rằng máy tính có hệ điều hành thích hợp.
   Gợi ý: Để biết chi tiết về các hệ điều hành được hỗ trợ, hãy tham khảo trang tải xuống phần mềm INZONE Hub.
  2. Đóng tất cả các ứng dụng khác ngoại trừ phần mềm INZONE Hub và thử cập nhật lại.
  3. Khởi động lại máy tính.
  4. Khôi phục tai nghe chơi game về cài đặt gốc:
   1. Kết nối tai nghe với ổ cắm AC.
   2. Nhấn giữ đồng thời nút (Nguồn) và nút (Bluetooth) trong khoảng 8 giây trở lên.
  5. Cài đặt lại tai nghe chơi game:
   1. Ngắt kết nối cáp USB Type-C và tắt tai nghe.
   2. Nhấn giữ đồng thời nút (Nguồn) và nút (Bluetooth) trong khoảng 10 giây trở lên.
  6. Tạo một tài khoản người dùng mới trên Windows, đăng nhập bằng tài khoản đó và thử cập nhật lại.
   Lưu ý: Sử dụng tài khoản quản trị viên khi tạo tài khoản mới và cập nhật phần mềm INZONE Hub.