ID bài viết : 00280591 / Sửa lần cuối : 25/09/2023In

Cách thiết lập tai nghe bằng phần mềm INZONE Hub

  Thiết lập phần mềm INZONE Hub

  1. Tải xuống và cài đặt phần mềm INZONE Hub từ trang tải xuống Phần mềm INZONE Hub.
  2. Làm theo các hướng dẫn kết nối mẫu máy thích hợp:
   • Nếu bạn đang sử dụng INZONE H9 hoặc INZONE H7, hãy kết nối thiết bị thu phát USB đi kèm với máy tính và bật tai nghe. Tai nghe sẽ tự động kết nối qua mạng không dây với kết nối 2,4 GHz.
   • Đảm bảo rằng nút chuyển trên thiết bị thu phát USB được đặt thành PC.
   • Nếu bạn đang sử dụng INZONE H3, hãy kết nối tai nghe với hộp âm thanh USB, sau đó kết nối hộp với máy tính.
  3. Khởi động phần mềm INZONE Hub và tùy chỉnh các cài đặt cho từng ứng dụng chơi game.

  Thiết lập Bộ chỉnh âm, Âm thanh không gianĐiều khiển dải động

  Lưu ý: Các ví dụ sau đây sử dụng INZONE H9 và máy tính Windows 10.

  1. Trên menu Bắt đầu, mở Settings (Cài đặt).
  2. Chọn System (Hệ thống)→ Âm thanh.
  3. Chọn App volume and device preferences (Âm lượng ứng dụng và tùy chọn thiết bị).
  4. Thiết lập các cài đặt Output (Ngõ ra) của ứng dụng mong muốn thành Speaker (INZONE H9 / INZONE H7 - Game) (Loa (INZONE H9 / INZONE H7 - Game)).
   Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng ứng dụng hoặc ứng dụng bạn đang sử dụng không có cài đặt đó, hãy thay đổi các cài đặt ngõ ra âm thanh của máy tính bằng cách chọn System (Hệ thống) → Sound (Âm thanh) → Output (Ngõ ra) → Speaker (INZONE H9 / INZONE H7 - Game) (Loa (INZONE H9 / INZONE H7 - Game)).
  5. Khởi động phần mềm INZONE Hub và thiết lập Bộ chỉnh âm, Âm thanh không gianĐiều khiển dải động như bạn mong muốn.
  Lưu ý:
  • Để biết thêm chi tiết về cách thiết lập Cá nhân hóa âm thanh không gian, hãy tham khảo phần Thiết lập Cá nhân hóa âm thanh không gian.
  • Sau khi cài đặt hoặc cập nhật phần mềm INZONE Hub, thiết bị ngõ ra âm thanh được đặt là Headset /Earphone (INZONE H9 / INZONE H7 - Chat) (Bộ tai nghe / Tai nghe (INZONE H9 / INZONE H7 - Chat)), vì vậy bạn sẽ cần thay đổi cài đặt đó.
  • Nếu bạn kết nối tai nghe với máy tính, các cài đặt Equalizer (Bộ chỉnh âm), Spatial Sound (Âm thanh không gian), Dynamic Range Control (Điều khiển dải động), Game/Chat Balance(Cân bằng trò chơi/trò chuyện) và Microphone volume (Âm lượng micrô) chỉ hoạt động khi tai nghe được kết nối bằng thiết bị thu phát USB có nút chuyển trên thiết bị thu phát USB được đặt thành PC. Các cài đặt này không thể hoạt động khi tai nghe được kết nối qua Bluetooth.

  Thiết lập Cá nhân hóa âm thanh không gian

  Làm theo các bước sau đây để thiết lập Cá nhân hóa âm thanh không gian:

  1. Khởi động phần mềm INZONE Hub và thiết lập cài đặt Spatial Sound (Âm thanh không gian) thành ON (BẬT).
  2. Trên màn hình Sound Settings (Cài đặt âm thanh), chọn Spatial Sound Personalization (Cá nhân hóa âm thanh không gian) → Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Next (Tiếp theo).
  4. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  5. Cài đặt 360 Spatial Sound Personalizer.
   Nhấp vào nút thích hợp bên dưới cho hệ điều hành Android hoặc iOS.
   360 Spatial Sound Personalizer (Google Play)
   360 Spatial Sound Personalizer (App Store)
  6. Dùng cùng một tài khoản như bước 4 để đăng nhập vào ứng dụng và phân tích hình dạng tai của bạn theo hướng dẫn trên màn hình:
  7. Khi thông báo Setting complete (Cài đặt hoàn tất) được hiển thị, hãy chọn OK.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt xong, thông báo Setting complete (Cài đặt hoàn tất) sẽ được hiển thị trong menu Spatial Sound Personalization (Cá nhân hóa âm thanh không gian) trên màn hình Sound Settings (Cài đặt âm thanh).