ID bài viết : 00290313 / Sửa lần cuối : 26/02/2023In

Có tiếng ồn, âm thanh bị biến dạng hoặc âm thanh bị mất khi sử dụng thiết bị thu phát USB.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Sự cố có thể do nhiễu sóng vô tuyến gây ra. Hãy thử các bước phù hợp với thiết bị được kết nối:

  Nếu tai nghe được kết nối với máy tính

  • Ngắt kết nối thiết bị thu phát USB và kết nối thiết bị này với một cổng máy tính khác.
  • Di chuyển mọi thiết bị hoặc cáp hỗ trợ USB 3.0 ra khỏi thiết bị thu phát USB.
  • Tháo tất cả các thiết bị USB và cáp USB khác khỏi máy tính, nếu có thể.
  • Di chuyển bất kỳ vật kim loại nào ra khỏi thiết bị thu phát USB.
  • Đặt tai nghe và thiết bị thu phát USB gần nhau. Vì ăng-ten nằm bên trong tai nghe bên trái, nên để tránh chướng ngại vật giữa ăng-ten và thiết bị thu phát USB, bạn nên kết nối thiết bị thu phát USB ở bên trái máy tính.
   Lưu ý: Vị trí của ăng-ten bên trong tai nghe bên trái được chỉ định là A trong hình ảnh. Hình ảnh sử dụng mẫu INZONE H9 làm ví dụ.
   Ăng-ten tích hợp nằm dưới thanh trượt của Tai nghe bên trái
  • Đóng phần mềm không cần thiết hoặc khởi động lại máy tính.
  • Ngắt kết nối tai nghe và thiết bị thu phát USB rồi kết nối lại chúng.
  • Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  • Cài đặt lại tai nghe.

  Nếu tai nghe được kết nối với PlayStation®5

  • Kết nối thiết bị thu phát USB với cổng USB phía trước của PlayStation 5.
  • Di chuyển mọi thiết bị hoặc cáp hỗ trợ USB 3.0 ra khỏi thiết bị thu phát USB.
  • Di chuyển bất kỳ vật kim loại nào ra khỏi thiết bị thu phát USB.
  • Đặt tai nghe và thiết bị thu phát USB gần nhau. Vì ăng-ten được đặt bên trong tai nghe bên trái, để tránh chướng ngại vật giữa ăng-ten và thiết bị thu phát USB, bạn nên kết nối thiết bị thu phát USB ở bên trái của PlayStation 5.
   Lưu ý: Vị trí của ăng-ten bên trong tai nghe bên trái được chỉ định là A trong hình ảnh. Hình ảnh sử dụng INZONE H9 làm ví dụ.
   Ăng-ten tích hợp nằm dưới thanh trượt của Tai nghe bên trái
  • Ngắt kết nối tai nghe và thiết bị thu phát USB rồi kết nối lại chúng.
  • Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  • Cài đặt lại tai nghe.