ID bài viết : 00103995 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Tôi muốn chuyển định dạng tập tin và tốc độ bit của bài hát bằng Media Go khi chép bài nhạc vào Walkman.

  Bạn có thể thay đổi các thiết lập của Media Go để chuyển đổi định dạng của tất cả các bài hát hoặc những bài hát chỉ định khi chuyển sang Walkman của bạn.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.

  Chuyển đổi các định dạng tập tin và tốc độ bit của tất cả các bài hát khi chuyển chúng

  1. Kết nối Walkman với máy tính của bạn.
  2. Nhấp vào Tools - Preferences trong mục Menu hiển thị phía trên của màn hình Media Go.
  3. Nhấp vào Devices trong menu Preferences hiển thị ở phía trái của màn hình.
  4. Walkman được kết nối hiển thị ở phía bên phải của màn hình Preferences.
    Nhấp vào Walkman để chuyển bài hát đến với các định dạng chuyển đổi, và sau đó nhấp vào Device Preferences....
  5. Trên màn hình WALKMAN Preferences, nhấp Audio trong menu hiển thị ở phía bên trái của màn hình.
  6. Chọn định dạng và chất lượng mong muốn từ phía bên phải của màn hình và nhấp OK.

  Từ lần chuyển bài hát sau với Walkman, Media Go chuyển đổi các bài hát cho các định dạng mà bạn đã thiết lập.

  Chuyển đổi các định dạng tập tin và tốc độ bit của bài hát quy định khi di chuyển chúng

  1. Kết nối Walkman với máy tính của bạn.
  2. Nhấp chuột phải vào bài hát mà bạn muốn chuyển định dạng, sau đó kéo và thả vào tên Walkman hiển thị trong menu bên trái.
  3. Chọn Advanced Transfer  từ menu chuột phải.
  4. Select the desired file format and click the Transfer button.
   Chọn định dạng tập tin bạn muốn và nhấp vào nút Transfer.