ID bài viết : 00194210 / Sửa lần cuối : 21/10/2021In

Máy phát di động không được nhận dạng bởi phần mềm Windows Media Player, Content Transfer hoặc Media Go.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Không thể truyền các tập tin nhạc bằng phần mềm Windows Media Player hoặc Media Go.

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu New Hardware Wizard (Tiện ích phần cứng mới) xuất hiện và đang nhắc về vị trí của trình điểu khiển, hãy trỏ đến thư mục sau: C:/WINDOWS/INF.
  • Để hoạt động bình thường, máy nghe nhạc Walkman của bạn phải được máy tính nhận dạng là thiết bị Giao thức truyền nội dung đa phương tiện (MTP). Nếu máy phát di động được kết nối với máy tính và được nhận dạng là một thiết bị thuộc Mass Storage Class (MSC) (Nhóm bộ lưu trữ), máy phát di động sẽ không hoạt động bình thường. Trong trường hợp đó, có sẵn quy trình khác để khắc phục sự cố này.
  • Đối với một số mẫu máy, khi bạn sử dụng máy phát di động lần đầu tiên, nếu đã lâu bạn chưa sử dụng hoặc pin đã cạn kiệt, có thể mất tới 5 phút để máy phát di động được nhận dạng và bắt đầu sạc. Trên các mẫu máy có màn hình hiển thị, màn hình hiển thị sẽ vẫn trống. Nếu máy phát di động không được nhận dạng hoặc không bắt đầu sạc sau 5 phút, hãy thiết lập lại máy phát bằng cách nhấn nút đặt lại.

  LƯU Ý: Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn sử dụng máy nghe nhạc và máy đã từng hoạt động bình thường mà không có thay đổi lớn nào được thực hiện (chẳng hạn như khôi phục hệ điều hành hoặc thay ổ cứng), hãy làm theo quy trình sau:

  1. Kết nối máy phát di động với máy tính bằng cáp USB đi kèm.

   LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ NWZ-W252: Mẫu máy nghe nhạc Walkman NWZ-W252 sử dụng một cáp USB riêng và sẽ không hoạt động bình thường nếu được sử dụng với bất kỳ cáp USB nào khác có sẵn trên thị trường kể cả những cáp đi kèm với các sản phẩm tương tự của Sony có kết nối USB. Bạn phải sử dụng cáp đi kèm mẫu máy này.

  2. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy phát di động rồi kết nối lại.
  3. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.

   LƯU Ý: Đối với NWZ-W262 và W263: Đèn OPR sẽ sáng màu đỏ, chỉ báo rằng pin bắt đầu sạc, kể cả khi kết nối không được thực hiện đúng. Trong trường hợp này, hãy ngắt kết nối và kết nối lại máy nghe nhạc với máy tính.

  4. Đặt máy nghe nhạc di động về Chế độ kết nối USB.

   LƯU Ý: Cài đặt này chỉ khả dụng trên dòng máy NWZ và một số máy nghe nhạc Walkman thuộc dòng NWZ E.

  5. (Bỏ qua bước này nếu máy nghe nhạc của bạn không được nhận dạng bởi bất kỳ phần mềm nào). Kiểm tra dung lượng trống trên máy nghe nhạc bằng cách sử dụng Windows Media Player, Media Go hoặc My Computer (Máy tính của tôi).
  6. Nếu không tùy chọn nào trong số này khắc phục được sự cố, bạn có thể thử đặt lại máy nghe nhạc Walkman. Quy trình đặt lại mềm sẽ đóng tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang mở hoặc đang chạy, sau đó khởi động lại máy nghe nhạc Walkman. Không có dữ liệu nào bị xóa và không có ứng dụng nào bị gỡ bỏ.
  7. Tìm khe cắm đặt lại.
  8. Dùng chiếc kẹp giấy nhỏ, gài kẹp giấy vào khe cắm và ấn nhẹ. Bạn sẽ thấy máy nghe nhạc Walkman khởi động lại.
  9. Sau khi máy nghe nhạc Walkman khởi động lại, hãy cắm lại vào máy tính.
  10. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  11. Nếu máy nghe nhạc Walkman vẫn không được nhận dạng, hãy khởi động lại máy tính.
  12. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  13. Đảm bảo rằng cáp USB được kết nối chắc chắn với cả máy tính và máy nghe nhạc.
  14. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  15. Nếu máy nghe nhạc được kết nối với USB hub, hãy ngắt kết nối và kết nối trực tiếp vào máy tính bằng cáp USB chuyên dụng.
  16. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  17. Nếu máy tính vẫn không nhận dạng được máy nghe nhạc, hãy ngắt kết nối tất cả các thiết bị được kết nối với máy tính bằng kết nối USB và khởi động lại máy tính.
  18. Sau khi máy tính khởi động lại, hãy kết nối chỉ máy nghe nhạc Walkman và kiểm tra lại kết nối.
  19. Nếu máy tính vẫn không nhận dạng được máy nghe nhạc, hãy thử cổng USB khác.
  20. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  21. Trong menu Common settings (Cài đặt chung) của máy nghe nhạc, hãy định dạng máy nghe nhạc bằng tiện ích Format (Định dạng) cài sẵn.
  22. Kiểm tra lại trạng thái kết nối.
  23. Kiểm tra hệ điều hành hiện thời. Nếu là hệ điều hành được nâng cấp, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính để nhận trình điều khiển cập nhật cho hệ điều hành được nâng cấp.
  24. Nếu bạn không có gói dịch vụ mới nhất, hãy kiểm tra lại trạng thái kết nối sau khi cài đặt.
  25. Nếu bạn vẫn không thể truyền nhạc đến máy nghe nhạc và chưa gỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển, hãy thực hiện theo quy trình để xác nhận máy tính nhận dạng máy nghe nhạc là thiết bị MTP.