ID bài viết : 00199814 / Sửa lần cuối : 06/07/2018In

Cách truyền các tập tin nhạc đến máy phát di động bằng phần mềm Windows Media Player.

  Cách truyền bài hát từ đĩa CD âm thanh sang máy phát di động bằng phần mềm Windows Media Player 12.

  Bạn có thể dùng chức năng Rip (Chép nhạc) của phần mềm Windows Media Player để chuyển nhạc từ đĩa CD. Sau khi được chép vào ổ cứng của máy tính thì các bài hát này có thể được chuyển đến máy phát di động. Hãy làm theo quy trình sau đây:

  LƯU Ý: Các bài hát đã nhập sẽ được lưu trữ trong thư mục Nhạc của máy tính.

  1. Lắp đĩa CD âm thanh vào ổ đĩa CD/DVD của máy tính.
  2. Khởi chạy phần mềm Windows Media Player.
  3. Trong bảng bên trái, hãy nhấp vào tiêu đề đĩa CD. Một danh sách các bài hát trên đĩa CD sẽ xuất hiện.

   LƯU Ý: Tiêu đề đĩa CD có thể được hiển thị là Unknown album (Album không xác định). Trong trường hợp này, bạn có thể muốn nhận tên bài hát trước. Với kết nối Internet được thiết lập, nhấp chuột phải vào tiêu đề album rồi nhấp vào Update album info (Cập nhật thông tin album) trên menu.

  4. Mỗi bài hát đều có một hộp chọn nằm kế bên nó và theo mặc định, tất cả các hộp chọn đều được đánh dấu. Nếu có bất kỳ bài hát nào bạn không muốn chuyển, bạn có thể bỏ đánh dấu.
  5. Từ menu, hãy nhấp vào Rip CD (Chép nhạc từ đĩa CD).

  Sau khi đã nhập xong các bài hát, bạn có thể truyền chúng đến máy phát di động bằng cách dưới đây:

  1. Trong bảng bên trái, ở phần Library (Thư viện), hãy nhấp vào Music (Nhạc).

   LƯU Ý: Một danh sách các bài hát sẽ hiển thị.

  2. Kết nối máy phát di động với máy tính.
  3. Nhấp vào tab Sync (Đồng bộ).
  4. Tìm bài hát bạn muốn truyền, rồi kéo và thả vào khu vực Sync list (Danh sách đồng bộ). Bạn có thể kéo từng bài hát hoặc toàn bộ album.

   LƯU Ý: Để kéo toàn bộ album, hãy kéo bìa album vào khu vực Sync list (Danh sách đồng bộ).

  5. Quá trình đồng bộ sẽ bắt đầu. Nếu quá trình này không tự bắt đầu, ở phía trên cùng tab Sync (Đồng bộ), hãy nhấp vào nút Start sync (Bắt đầu đồng bộ).