ID bài viết : 00104003 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Tôi có thể quản lý Libraries (Music, v...v.) riêng biệt cho từng tài khoản máy tính với Media Go?

  Media Go cho phép bạn quản lý Music Library (Thư viện âm nhạc) cho mỗi tài khoản người dùng.
  Để thêm một thư mục cá nhân cho mỗi tài khoản người dùng Media Go Library.

  1. Nhấp vào File - Add/Remove Media from Library... tại menu ở phía trên của màn hình Media Go.
  2. Nhấp vào Add Folder... và thêm thư mục cá nân vào từng tài khoản.
  3. Nhấp OK.
  Quá trình trên đã hoàn tất.
  Bạn không thể duyệt một thư mục cá nhân của một tài khoản, trừ khi bạn đã đăng nhập vào máy tính với tài khoản người dùng.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động đúng, nếu thiết bị không có trong danh sách.