ID bài viết : S500061259 / Sửa lần cuối : 26/07/2012In

Media Go là gì và làm thế nào để cài đặt được phần mềm này?

Giới thiệu về Media Go và cách cài đặt

  Media Go là phần mềm cho phép bạn sao chép (nhập) nhạc từ đĩa CD của bạn vào máy tính của bạn và quản lý nội dung lưu trữ trên máy tính của bạn.
  Bạn có thể chuyển nội dung được lưu trữ trên máy tính của bạn vào máy WALKMAN của bạn bằng cách sử dụng Media Go. Nếu bạn đã quản lý âm nhạc với iTunes, ..., bạn có thể sử dụng Media Go để chuyển nội dung vào máy WALKMAN của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Windows Explorer để kéo và thả nội dung vào Media Go.

  Âm nhạc, phim ảnh, chương trình TV, podcast, trò chơi, hình ảnh, và bất cứ điều gì, Media Go giúp bạn tìm kiếm, tổ chức, và tối ưu hóa nó để phát lại trên máy tính của bạn hoặc thiết bị cầm tay.

  Cài đặt Media Go

  1. Tải về Media Go và lưu ở một nơi dễ dàng tìm kiếm, chẳng hạn như màn hình desktop của bạn.
  2. Khi tải về hoàn tất, kích đúp vào tập tin tải về. Trình cài đặt Wizard Media Go hiển thị. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
  3. Trong quá trình cài đặt, bạn có thể được nhắc nhở để cài đặt các phần mềm bổ sung cần thiết để chạy Media Go. Nếu được nhắc, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tải về và cài đặt các phần mềm.

  Để biết thêm chi tiết về Media Go, xin vui lòng truy cập vào http://mediago.sony.com/enu/