ID bài viết : 00158295 / Sửa lần cuối : 11/04/2018In

Tự động cập nhật Firmware là gì?

Automatic Firmware Update (Tự động cập nhật Firmware) là gì?

  Tự động cập nhật firmware là một trong những phương pháp mà một Walkman có thể được tự động khởi động và cập nhật một cách dễ dàng thông qua các ứng dụng Media Go trên máy tính, bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Khi Media Go đang chạy trên máy tính của bạn có kết nối internet và Walkman được kết nối với máy tính, Media Go nhận diện xem có bản cập nhật firmware nào dành cho Walkman hay không.

  Nếu có sẵn một bản cập nhật firmware, bạn có thể thực hiện các thủ tục cập nhật để cập nhật firmware lên phiên bản mới nhất.  LƯU Ý:

  • Có những dòng máy Walkman không tương thích với Media Go.
  • Tùy thuộc vào nội dung cập nhật, phương pháp cập nhật có thể bị giới hạn.
   Để biết chi tiết về phương pháp cập nhật hỗ trợ, tham khảo Các chức năng cập nhật firmware tự động.
  • Nếu bạn đang sử dụng một Walkman với hệ điều hành Android, thiết lập USB auto connection sang bật.


  Cập nhật Walkman của bạn bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  QUAN TRỌNG:

  • Không ngắt kết nối Walkman khỏi máy tính và không thao tác Walkman trong khi nó đang cập nhật phần mềm.
  • Sạc pin của Walkman đầy đủ trước khi cập nhật phần mềm.
  • Đăng nhập vào máy tính bằng tên người dùng thuộc về quản trị hoặc người quản trị máy tính trước khi cập nhật phần mềm.

   

  1.  Kết nối Walkman với máy tính.
  2.  Bật Media Go trên máy tính.
  3.  Nhấp vào WALKMAN ở phía màn hình bên trái của Media Go.
   Image


   4. Khi thông báo cập nhật xuất hiện, nhấp vào Install.
   LƯU Ý: Khi thông báo cập nhật không xuất hiện, bản cập nhật phần mềm không cần thiết.
   Image


   5. Khi cửa sổ thông báo cập nhật xuất hiện trên màn hình máy tính, đọc qua nó và kiểm tra hộp  I agree to the above ở phần dưới bên phải và nhấn Update now.
   Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện cập nhật phần mềm.

   6. Khi được thông báo chỉ ra rằng bản cập nhật phần mềm là xuất hiện hoàn tất, nhấp OK.  Hỏi Đáp về Cập nhật phần mềm


  Q1. Cửa sổ thông báo cập nhật không xuất hiện trên màn hình máy tính.
  A1. Hãy thử những điều sau đây:

  • Kiểm tra xem máy tính có kết nối internet không.
  • Chấm dứt "Media Go", sau đó khởi động lại nó.
   Nếu có một bản cập nhật phần mềm có sẵn, một thông báo sẽ xuất hiện trên cửa sổ nhìn tổng quan về một Walkman.

  Q2. Phần mềm có thể được quay lại với phiên bản trước?
  A2. Không, nó không thể. Hãy sử dụng một Walkman với các phần mềm mới nhất.