ID bài viết : 00151558 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Làm thế nào để chèn ngày tháng vào ảnh bằng phần mềm PlayMemories Home.

  Bài viết này mô tả cách chèn thông tin ngày tháng bằng cách sửa dữ liệu hình ảnh.
  Để biết cách chèn dấu ngày tháng khi in, hãy tham khảo:
  Cách chèn ngày tháng khi in từ phần mềm PlayMemories Home dành cho Windows
  (chỉ tương thích với phiên bản Windows)

  LƯU Ý:

  • Bạn không thể xóa dấu ngày tháng đã chèn trên ảnh bằng cách này.
  • Khi lưu ảnh đã chèn dấu ngày tháng, hãy chọn Save As (Lưu dưới dạng) để giữ nguyên ảnh gốc.
  • Không thể chèn dấu ngày tháng vào nhiều ảnh cùng một lúc bằng cách này.

  Hãy làm theo các bước dưới đây để chèn ngày tháng vào ảnh bằng PlayMemories Home:

  1. Từ màn hình PlayMemories Home, trong phần Tools (Công cụ), hãy nhấp vào Edit/Convert Photos (Sửa/Chuyển đổi ảnh).

   Ảnh

  2. Nhấp vào Adjust Photos (Điều chỉnh ảnh).

   Ảnh

  3. Kéo và thả ảnh vào bên phải và nhấp vào Next (Tiếp theo).

   Ảnh

  4. Chọn Insert Date (Chèn ngày tháng).

   Ảnh

  5. Chỉ định Format (Định dạng), Color (Màu sắc) và Position (Vị trí) của ngày tháng và nhấp vào OK.

   Ảnh

  6. Nhấp vào Save (Lưu) để ghi đè tập tin gốc, Save As (Lưu dưới dạng) để lưu thành tập tin mới.

   Ảnh

   LƯU Ý: Để trở lại màn hình chính, hãy nhấp vào mũi tên trái ở phía trên bên trái của màn hình.

  Để biết thêm thông tin và được trợ giúp sử dụng phần mềm PlayMemories Home, hãy truy cập Trang web hỗ trợ PlayMemories Home.