ID bài viết : 00132137 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Hướng dẫn xuất hình ảnh video bằng phần mềm PlayMemories Home.

Hướng dẫn xuất hình ảnh video bằng phần mềm PlayMemories Home.

  Làm theo các bước dưới đây để xuất tập tin dữ liệu bằng phần mềm PlayMemories Home:

  1. Mở phần mềm PlayMemories Home.
  2. Kết nối máy ảnh và thiết bị lưu trữ với máy tính.
  3. Trong cửa sổ PMH, nhấp vào Export.

   Click export

  4. Chọn điểm đến:

   Select destination

  5. Kéo và thả hình ảnh đã chọn sang phía bên phải.

   Drag and drop

  6. Nhấn Next sau khi kéo các ảnh đã chọn.

   Click Next

   LƯU Ý:

   • Bạn có thể thêm nhiều ảnh bằng cách kéo chúng sang phải.
   • Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh đã xuất ra bằng cách nhấp vào Settings, đánh dấu xác nhận vào trong hộp bên cạnh Change image size of photos và sau đó nhấp OK.
  7. Nhấp chuột vào nút Export.

   Export button

   Exporting

   LƯU Ý:

   • Không ngắt kết nối máy ảnh hoặc tháo thẻ nhớ trong quá trình xuất ảnh.
   • Tên của các tập tin đã xuất sẽ được thay đổi để tương thích với hệ thống ghi hình của máy ảnh đã kết nối hoặc thẻ nhớ.
  8. Tại hộp thoại Exporting completed, nhấn vào nút OK.

   Export complete