ID bài viết : 00256381 / Sửa lần cuối : 18/01/2021

Làm thế nào để tắt chế độ Hình trong hình cho các ứng dụng cụ thể? (Android 8.0, Android 9.0 hoặc Android 10 hoặc Android 11)

Làm thế nào để dừng chế độ Hình trong hình (PiP) cho một ứng dụng nhất định? / Tôi không muốn chế độ Hình trong hình hoạt động trong một ứng dụng cụ thể, làm cách nào để tắt chế độ này? / Làm cách nào để dừng chế độ Hình trong hình? / Làm thế nào để tắt chế độ Hình trong hình cho các ứng dụng cụ thể?

  Áp dụng cho

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 (Pie)
  • Android 8.0, 8.1 (Oreo)

  Giải pháp

  Cách tắt chế độ Hình trong hình

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Nâng cao > Quyền truy cập đặc biệt > Hình trong hình.
  2. Trong danh sách ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn tắt chế độ Hình trong hình. 
  3. Nhấn vào thanh trượt bên cạnh Cho phép chế độ Hình trong hình