ID bài viết : 00256384 / Sửa lần cuối : 17/05/2021

Làm thế nào để thay đổi cài đặt ứng dụng mặc định? (Android 9 hoặc Android 10 hoặc Android 11)

  Áp dụng cho

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  Giải pháp

  Khi thực hiện một tác vụ trên thiết bị Xperia của bạn, chẳng hạn như mở ảnh hoặc nhấn vào liên kết, bạn có thể nhận được lời nhắc hoàn thành tác vụ bằng một ứng dụng cụ thể. Khi bạn chọn một ứng dụng, bạn phải chọn CHỈ MỘT LẦN hoặc LUÔN LUÔN trước khi ứng dụng liên quan mở ra để hoàn tất thao tác. Nếu bạn chọn LUÔN LUÔN, ứng dụng đã chọn sẽ trở thành ứng dụng mặc định cho tác vụ vừa rồi.

  Nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng mặc định, bạn phải xóa các cài đặt mặc định.

  Cách xóa các cài đặt mặc định cho một ứng dụng

  1. Tìm và nhấn Cài đặt Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn xóa các cài đặt mặc định.
  3. Nhấn Nâng cao Mở theo mặc định > XÓA CÁC MẶC ĐỊNH.