ID bài viết : 00244169 / Sửa lần cuối : 14/10/2020

Những ống kính camera nào sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai? (Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II, Xperia 5 II)

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 1
  • Xperia 5

  Giải pháp

  Xperia 1 II & Xperia 5 II

  Ống kính Rộng 24mm và Tele 70mm sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai.

  Xperia 1 & Xperia 5

  Ống kính Rộng (x1) 26mm và Tele (x2) 52mm sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai.