ID bài viết : 00244169 / Sửa lần cuối : 11/03/2021

Những ống kính camera nào sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Giải pháp

  Xperia 1 II & Xperia 5 II & Xperia PRO

  Ống kính Rộng 24mm và Tele 70mm sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai.

  Xperia 1 & Xperia 5

  Ống kính Rộng (x1) 26mm và Tele (x2) 52mm sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai.