ID bài viết : SX220034 / Sửa lần cuối : 19/10/2018

Tôi có thể sử dụng chức năng Xếp hàng dữ liệu chạy ngầm như thế nào?

  Khi được xếp hàng đợi, các dữ liệu chạy ngầm sẽ chỉ được gửi theo các khoảng thời gian quy định. Tùy chọn xếp hàng dữ liệu chạy ngầm, sử dụng được khi bạn dùng chế độ STAMINA, sẽ giúp bạn tiết kiệm pin khi màn hình không hoạt động.

  Các ứng dụng khác nhau sẽ tạo ra các yêu cầu mạng (và dữ liệu) với tần suất khác nhau. Ví dụ, các ứng dụng tin tức có thể tạo từ bốn đến sáu yêu cầu mỗi giờ trong khi một số ứng dụng mạng xã hội có thể tạo từ một đến bốn yêu cầu mỗi giờ. Và các ứng dụng dựa trên vị trí có xu hướng tạo hai hoặc ba yêu cầu mỗi giờ. Các yêu cầu thường xuyên kiểu này sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt pin thiết bị bởi bộ thu phát sóng phải chuyển từ trạng thái nhàn rỗi sang trạng thái kết nối cho mỗi lần kết nối.

  Khi màn hình đang tắt, chức năng Xếp hàng dữ liệu chạy ngầm sẽ xếp hàng đợi số lượng các lần thử kết nối mạng sao cho tất cả các yêu cầu kết nối mạng sẽ được gửi cùng nhau mỗi 15 phút. Thời gian mà bộ thu phát sóng ở trạng thái nhàn rỗi sẽ được tối đa hóa và thời lượng pin sẽ tăng lên. Việc xếp hàng các dữ liệu chạy ngầm sẽ tiết kiệm pin trên cả mạng LTE và mạng 3G. Chức năng này không áp dụng cho các kết nối Wi-Fi®. Nó được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt đi.

  Android™ 4,3 hoặc 4,4

  Cách bật xếp hàng dữ liệu chạy ngầm

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng.
  3. Đánh dấu chọn hộp kiểm Xếp hàng dữ liệu chạy ngầm.

  Android™ 4,2

  Cách bật xếp hàng dữ liệu chạy ngầm

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  3. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), rồi sau đó đánh dấu chọn hộp kiểm Xếp hàng dữ liệu chạy ngầm.