ID bài viết : 00246145 / Sửa lần cuối : 17/05/2021

Tổng quan về thiết bị Xperia và phiên bản Android

  Thông tin / Giải pháp

  Đây là phần tổng quan về các thiết bị Xperia và phiên bản Android tương ứng. Các thiết bị Xperia bao gồm các dòng sản phẩm 2 SIM, nếu có bán.

  Lưu ý! Tình trạng sẵn có của các thiết bị và phiên bản Android sau đây tùy thuộc vào từng quốc gia và/hoặc nhà vận hành. Danh sách chỉ bao gồm các thiết bị được hỗ trợ.

  Thiết bị ra mắt năm 2020

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

   Xperia PRO

  10

   Xperia 5 II

  10 > 11

   Xperia 1 II

  10 > 11

   Xperia 10 II

  10 > 11

  Xperia L4

  9

   

  Thiết bị ra mắt năm 2019

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia 5

  9 > 10 > 11

  Xperia 10

  9 > 10

  Xperia 10 Plus

  9 > 10

  Xperia L3

  8.1

  Xperia 1

  9 > 10 > 11


  Thiết bị ra mắt năm 2018

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia L2

  7.1.1

  Xperia XA2

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Plus

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Ultra

  8.0 > 9

  Xperia XZ2

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Compact

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Premium

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ3

  9 > 10

  Thiết bị ra mắt năm 2017

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia L1

  7.0

  Xperia XA1

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Plus

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Ultra

  7.0 > 8.0

  Xperia XZ Premium

  7.1 > 7.1.1 > 8.0 > 9

  Xperia XZs

  7.1 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XZ1

  8.0 > 9

  Xperia XZ1 Compact

  8.0 > 9

  Thiết bị ra mắt năm 2016

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia E5

  6.0

  Xperia X

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Compact

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Performance

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XA

  6.0 > 7.0

  Xperia XA Ultra

  6.0 > 7.0

  Xperia XZ

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Thiết bị ra mắt năm 2015

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C4

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia C5 Ultra

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia E4

  4.4

  Xperia E4g

  4.4

  Xperia M4 Aqua

  5.0 > 6.0

  Xperia M5

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia Z3+

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z4 Tablet

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Compact

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Premium

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Thiết bị ra mắt năm 2014

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C3

  4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia E1

  4.3 > 4.4

  Xperia E3

  4.4

  Xperia M2

  4.3 > 4.4 > 5.1

  Xperia M2 Aqua

  4.4 > 5.1

  Xperia T2 Ultra

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia T3

  4.4

  Xperia Z1 Compact

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z2

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z2 Tablet

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3 Compact

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3 Tablet Compact

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Thiết bị ra mắt năm 2013

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C

  4.2

  Xperia L

  4.1 > 4.2

  Xperia M

  4.1 > 4.3

  Xperia SP

  4.1 > 4.3

  Xperia Tablet Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z Ultra

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZL

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZR

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z1

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Thiết bị ra mắt năm 2012

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia acro S

  4.0 > 4.1

  Xperia E

  4.1

  Xperia E Dual

  4.0 > 4.1

  Xperia go

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia ion

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia J

  4.0 > 4.1

  Xperia miro

  4.0

  Xperia neo L

  2.3 > 4.0

  Xperia P

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia S

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia SL

  4.0 > 4.1

  Xperia sola

  2.3 > 4.0

  Xperia T

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia tipo

  4.0

  Xperia TX

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia U

  2.3 > 4.0

  Xperia V

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Thiết bị ra mắt năm 2011

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia active

  2.3 > 4.0

  Xperia arc

  2.3 > 4.0

  Xperia arc S

  2.3 > 4.0

  Xperia mini

  2.3 > 4.0

  Xperia mini pro

  2.3 > 4.0

  Xperia neo

  2.3 > 4.0

  Xperia PLAY

  2.3

  Xperia pro

  2.3 > 4.0

  Xperia ray

  2.3 > 4.0

  Thiết bị ra mắt năm 2010

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia X8

  1.6 > 2.1

  Xperia X10

  1.6 > 2.1 > 2.3

  Xperia X10 mini

  1.6 > 2.1

  Xperia X10 mini pro

  1.6 > 2.1