ID bài viết : 00243870 / Sửa lần cuối : 26/03/2020

Bản cập nhật Android phiên bản 5.1 Lollipop

  Bản cập nhật Sony Mobile Android™ phiên bản Lollipop 5.1 khả dụng từ tháng 07 năm 2015 đối với các thiết bị Xperia™ trước đó đã nhận bản cập nhật Android 5.0. Ngoài ra, các mẫu Xperia™ M2 và Xperia™ M2 Aqua sẽ nhận bản cập nhật Android 5.1.

  Các mẫu máy sau đây sẽ nhận được bản cập nhật Sony Mobile Android 5.1 Lollipop:

  • Xperia™ Z
  • Xperia™ ZL
  • Xperia™ ZR
  • Xperia™ Tablet Z
  • Xperia™ Z1
  • Xperia™ Z Ultra
  • Xperia™ Z1 Compact
  • Xperia™ Z2
  • Xperia™ Z2 Tablet
  • Xperia™ Z3
  • Xperia™ Z3 Compact
  • Xperia™ Z3 Tablet Compact
  • Xperia™ T2 Ultra
  • Xperia™ C3
  • Xperia™ M2
  • Xperia™ M2 Aqua

  Để biết thêm chi tiết và những tin tức mới nhất, hãy truy cập blogs.sonymobile.com và @SonyMobileNews.

  Cách cập nhật thiết bị của bạn

  Mẹo! Để kiểm tra phiên bản Android™ hiện tại của thiết bị, hãy tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > About phone (Thông tin điện thoại) > Phiên bản Android™ (Phiên bản Android™).

  Khi có bản cập nhật phần mềm,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

  Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật hệ thống từ Bảng thông báo

  1. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
  2. Kéo thanh trạng thái xuống dưới để mở Bảng thông báo.
  3. Cuộn xuống và chọn bản cập nhật hệ thống mong muốn, sau đó chạm Download (Tải xuống).
  4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy mở Bảng thông báo lần nữa nếu bảng đã đóng, sau đó chạm vào Install (Cài đặt) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cài đặt.

  Tại sao thiết bị của tôi vẫn chưa nhận được bản cập nhật?

  • Nếu không có phần mềm mới nào, có thể là bạn không còn đủ bộ nhớ trống trên thiết bị của mình. Nếu thiết bị Xperia™ của bạn còn trống dưới 500 MB bộ nhớ trong (bộ nhớ thiết bị) thì bạn sẽ không nhận được bất cứ thông tin nào về phần mềm mới. Thông báo sau đây xuất hiện trong Bảng thông báo để cảnh báo thiếu dung lượng bộ nhớ: Hết dung lượng bộ nhớ. Một số chức năng hệ thống có thể không hoạt động. Nếu nhận được thông báo này thì bạn phải giải phóng bộ nhớ trong (bộ nhớ của thiết bị) trước khi có thể nhận các thông báo về phần mềm mới khả dụng.
  • Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành một bản cập nhật cụ thể cho thiết bị của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ mạng và một số thị trường có thể lựa chọn không cung cấp bản cập nhật cho một số mẫu máy cụ thể.