ID bài viết : SX163834 / Sửa lần cuối : 27/12/2020

Màn hình thiết bị của tôi bị vỡ

    • Nếu màn hình máy bị vỡ, hãy liên hệ với một trung tâm liên lạc của Sony Mobile để được tư vấn và hướng dẫn thêm. Màn hình bị vỡ thường không được bảo hành, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp bạn xử lý vấn đề này. Trước khi có thể xác định xem màn hình bị vỡ có được bảo hành hay không, một kỹ thuật viên bảo trì sẽ phải kiểm tra thiết bị của bạn. Tìm trung tâm liên hệ ở địa phương của bạn tại đây: http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/
    • Hãy lưu ý điều kiện thứ ba trong Bảo hành giới hạn cho thiết bị của bạn: 3. Bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi thiết bị nào do hao mòn bình thường, hoặc do sử dụng sai, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng theo cách không phải theo thói quen thông thường, tuân theo hướng dẫn sử dụng và bảo trì sản phẩm. Bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi thiết bị nào do tai nạn, sửa đổi hoặc điều chỉnh, thiên tai hoặc hư hại do bị chất lỏng tác động vượt ngoài mức được phê duyệt.
    • Trước khi bàn giao thiết bị để bảo trì, hãy sao lưu tất cả dữ liệu của bạn để tránh mất mát. Dữ liệu trên thiết bị có thể bị xóa trong quá trình bảo trì. Ngoài ra, cần lưu ý rằng Sony Mobile không chịu trách nhiệm đối với bất cứ ứng dụng nào của bên thứ ba mà bạn dùng để tạo bản sao lưu.