ID bài viết : SX162434 / Sửa lần cuối : 15/02/2024In

Một ứng dụng đã biến mất khỏi màn hình Ứng dụng, tìm nó như thế nào?

  Dưới đây là những lý do tại sao một ứng dụng không còn xuất hiện trên màn hình Ứng dụng:

  • Ứng dụng đã bị xóa
  • Ứng dụng đã bị vô hiệu hóa
  • Ứng dụng đã bị ẩn Ví dụ, một số thiết bị Xperia™ chạy trên Android™ phiên bản phần mềm 4.2 trở lên có tùy chọn để ẩn các ứng dụng khỏi màn hình Ứng dụng.

  Hãy thử những phương pháp sau từng cách một. Kiểm tra sau mỗi phương pháp xem đã giải quyết vấn đề hay chưa trước khi thử cách kế tiếp.

  • Tải về và cài đặt lại ứng dụng đó từ Google Play™. Nếu bị thiếu một ứng dụng của bên thứ ba từ màn hình Ứng dụng, có thể bạn đã gỡ cài đặt nhầm nó. Bạn có thể kiểm tra các ứng dụng đã tải về bằng cách vào mục Cài đặt > Ứng dụng > Đã tải về.  
  • Kích hoạt ứng dụng đó trong menu Cài đặt . Nếu bạn bị thiếu một ứng dụng đã cài đặt sẵn trên màn hình Ứng dụng, có thể bạn đã vô hiệu hóa nhầm nó. Các ứng dụng của Sony như Walkman®, Album, Báo thức và Nhắn tin đều có tùy chọn Vô hiệu hóa/Kích hoạt. Một số ứng dụng của Google™ như Facebook™ cũng có thể có tùy chọn Vô hiệu hóa/Kích hoạt. Mọi ứng dụng của bên thứ ba khác đều có thể được gỡ cài đặt.
  • Thiết lập lại sở thích ứng dụng. Các thiết bị chạy trên Android™ phiên bản 4.1 trở lên có bao gồm một tùy chọn để thiết lập lại các sở thích ứng dụng. Hành động này sẽ thiết lập lại tất cả các ứng dụng bị vô hiệu hóa, các thông báo ứng dụng bị tắt, các ứng dụng mặc định cho những hành động nhất định, và các hạn chế dữ liệu chạy ngầm cho ứng dụng.
  • Sắp xếp lại các ứng dụng trên màn hình Ứng dụng. Chọn Thứ tự riêng hoặc Thứ tự bảng chữ cái trong menu màn hình Ứng dụng. Nếu chọn tùy chọn Sử dụng nhiều nhất hoặc Đã cài đặt, thì khi đó chỉ có một số lượng ứng dụng giới hạn được thể hiện.

  Kích hoạt một ứng dụng bị vô hiệu hóa

  Android™ 4,2, 4,3 hoặc 4,4

  Cách kích hoạt một ứng dụng bị vô hiệu hóa

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Đã vô hiệu hóa.
  4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấn Kích hoạt.

  Android™ 4,0 hoặc 4,1

  Cách kích hoạt một ứng dụng bị vô hiệu hóa

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Tất cả.
  4. Cuộn xuống dưới cùng của danh sách. Các ứng dụng bị vô hiệu hóa thường ở dưới cùng danh sách
  5. Chọn ứng dụng mà bạn muốn kích hoạt, sau đó nhấn Kích hoạt.

  Thiết lập lại sở thích ứng dụng

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4

  Cách thiết lập lại sở thích ứng dụng

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Bấm phím Menu hoặc nhấn vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Thiết lập lại sở thích ứng dụng. Không mất dữ liệu ứng dụng nào khi bạn thiết lập lại sở thích ứng dụng.

  Hiện mọi ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

  Android™ 4,2, 4,3 hoặc 4,4

  Cách hiển thị mọi ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn vào Thứ tự riêng hoặc Thứ tự bảng chữ cái.