ID bài viết : 00257448 / Sửa lần cuối : 21/02/2021

Không có ô đánh dấu trong tùy chọn Chỉnh sửa danh sách nhạc trong ứng dụng Nhạc, để xóa nhiều bài hát khỏi danh sách nhạc sau khi nâng cấp Android 11. Làm cách nào để cùng một lúc xóa nhiều bài hát khỏi danh sách nhạc?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Áp dụng cho

  • Android 11

  Giải pháp

  Ô đánh dấu để xóa nhiều bài hát trong tùy chọn Chỉnh sửa của tính năng danh sách nhạc trong ứng dụng Nhạc không sử dụng được sau khi nâng cấp Android 11.

  Cách xóa bài hát khỏi danh sách nhạc

  1. Chọn biểu tượng menumenu_dots icon của từng bài hát trong danh sách nhạc
  2. Chọn tùy chọn "Xóa khỏi danh sách phát" trong hộp thoại và xóa từng bài hát một.