ID bài viết : SX116934 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi có thể điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình như thế nào?

  Sử dụng cài đặt cân bằng trắng để điều chỉnh thủ công độ cân bằng màu sắc của màn hình. Bạn có thể chọn kết hợp các màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương ưa thích của bạn trong cài đặt này.

  Cách điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Hiển thị > Cân bằng trắng.
  3. Kéo các thanh trượt tương ứng để điều chỉnh các màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương như mong muốn.
  4. Khi bạn làm xong, hãy nhấn Xong.