ID bài viết : 00255963 / Sửa lần cuối : 04/06/2021

Cách khởi động nhanh camera từ màn hình khóa? (Android 9 hoặc Android 10 hoặc Android 11)

Có cách nào để chụp ảnh nhanh không? / Làm cách nào để mở nhanh camera? / Làm cách nào để chụp ảnh mà không cần phải mở khóa màn hình trước? / Làm cách nào để chụp ảnh từ màn hình khóa bằng phím camera? / Làm cách nào để kích hoạt nhanh camera từ màn hình khóa? / Tôi có thể mở camera bằng nút nguồn không?

  Áp dụng cho

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 Pie

  Giải pháp

  Tổng quan về các cách khởi động nhanh camera từ màn hình khóa

  • Nhấn phím camera
  • Vuốt biểu tượng camera từ màn hình khóa.
  • Nhấn phím nguồn hai lần.
  • Khởi chạy thông minh (Xperia 1, Xperia 5 và Xperia XZ3): Nhanh chóng nhấc thiết bị của bạn ở chế độ ngang và hướng camera về phía một vật thể. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Khởi chạy thông minh là gì?

  Cách khởi động camera bằng cách nhấn phím camera

  Nếu thiết bị của bạn có phím camera chuyên dụng, bạn có thể sử dụng phím này để khởi động nhanh camera. Tính năng này được kích hoạt theo mặc định.

  • Khi màn hình ở chế độ nghỉ hoặc từ màn hình khóa, hãy nhấn giữ phím camera cho đến khi camera khởi động.

  Bạn có thể điều chỉnh tính năng này để camera vừa khởi động vừa chụp ảnh hoặc tắt tính năng này bằng cách vào Camera Cài đặt Khởi chạy bằng phím camera.

  Cách khởi động máy ảnh bằng cách vuốt biểu tượng camera

  1. Để kích hoạt màn hình, nhấn nhanh phím nguồn. 
  2. Để khởi chạy camera, vuốt biểu tượng camera lên trên. 

  Cách khởi động camera bằng cách nhấn phím nguồn hai lần

  1. Tìm và nhấn Cài đặt Hệ thống > (Cử chỉ) > Hành vi của phím nguồn > Khởi động camera
  2. Khi màn hình ở chế độ nghỉ hoặc từ màn hình khóa, nhấn phím nguồn hai lần.