ID bài viết : S500061559 / Sửa lần cuối : 16/05/2013

Tại sao TV hiển thị khác khi ở những góc nhìn khác nhau?

TV hiển thị khác (màu sắc và độ sáng) khi ở những góc nhìn khác nhau.

    Mỗi TV LCD đều có những góc nhìn khác nhau. Do đặc điểm của ánh sáng ngang trên màn hình LCD, màu sắc và độ sáng có thể thay đổi. Chiều dài trên màn hình LCD là khác nhau giữa mặt trước và mặt xem. Bạn có thể nhận được hình ảnh tốt hơn bằng cách thay đổi chế độ hình ảnh sang chế độ năng động (Dynamic). Nếu không, vui lòng xem TV từ phía trước màn hình. Nếu TV của bạn có chức năng swivel, xin vui lòng điều chỉnh góc nhìn sang trái hoặc phải để hiển thị hình ảnh tốt hơn. Còn nếu TV của bạn có chức năng tile, hãy điều chỉnh .