ID bài viết : 00243902 / Sửa lần cuối : 26/03/2020In

Vì sao What’s New (Có gì mới) bị ngừng? Khi nào What’s New (Có gì mới) bị ngừng? Tôi có thể tìm các bản cập nhật ứng dụng ở đâu?

  Giải pháp

   

  Vì sao What’s New (Có gì mới) bị ngừng?

  Chúng tôi liên tục đánh giá danh sách các ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể đưa ra quyết định kinh doanh ngừng một số ứng dụng và dịch vụ nhất định.

  Khi nào What’s New (Có gì mới) bị ngừng?

  Ứng dụng What’s New (Có gì mới) sẽ bị ngừng vào ngày 30 tháng 09 năm 2019.

  Tôi có thể xóa ứng dụng What’s New (Có gì mới) sau khi nó bị ngừng không?

  Không thể xóa ứng dụng được.