ID bài viết : S500059427 / Sửa lần cuối : 03/04/2018

Cách xử lý nếu giá trị F và tốc độ màn trập nhấp nháy khi bạn bấm và giữ nút chụp xuống phân nửa?

Giá trị F và tốc độ màn trập nhấp nháy khi bạn bấm và giữ nút chụp xuống phân nửa.

    Nếu giá trị F và tốc độ màn trập nhấp nháy khi bạn bấm và giữ nút chụp xuống phân nửa, điều này có thể xảy ra vì tiếp xúc là không chính xác.