ID bài viết : S500061258 / Sửa lần cuối : 05/07/2012

Tại sao chế độ Chụp Nụ cười tự động tắt?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Smile Shutter (Chụp nụ cười) tự động tắt.
Chụp ảnh chế độ chụp nụ cười tự động tắt khi cả thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong trở nên đầy