ID bài viết : S500061100 / Sửa lần cuối : 29/08/2011

Làm thế nào để sạc pin tích hợp?

Sạc pin tích hợp.

  Mở nguồn máy tính và pin sẽ được sạc qua kết nối giữa máy nghe nhạc và máy tính. Khi đang sạc, đèn chỉ báo OPR cho biết tình trạng sạc pin của máy WALKMAN

    Đèn báo màu đỏ: Đang sạc
    Tắt: Pin đã sạc đầy hoặc chưa sạc. Máy WALKMAN có thể tiêu thụ pin trong trạng thái này (*1)


  (*1)Nếu máy tính đang ở chế độ tiết kiệm điện như chế độ Sleep hoặc Hibernation khi máy WALKMAN được kết nối qua cáp USB, Pin của máy WALKMAN sẽ không được sạc. Thay vào đó, máy WALKMAN vẫn tiếp tục sử dụng năng lượng từ pin. Khi máy WALKMAN đã được sạc đầy, ngắt kết nối từ máy tính. 
  Ngoài ra, pin còn có thể được sạc thông qua bộ sạc  USB Adapter

    Lưu ý:

  Sạc lại pin đầy (cho tới khi đèn OPR tắt) trong các trường hợp dưới đây
  - Nếu là lần đầu tiên sử dụng máy nghe nhạc
  - Nếu đã lâu không sử dụng máy nghe nhạc